Ruch Drogowy - KMP Suwałki

Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach


ul. Pułaskiego 26
tel. 87-564-14-64
fax. 87-564-13-23

e-mail: wrd.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

asp. szt. Ireneusz Sudnik

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Andrzej Kryścio