Patrole polsko-litewskie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Patrole polsko-litewskie

Data publikacji 28.12.2017

W Budzisku, przy granicy polsko-litewskiej, odbyło się dziś robocze podsumowanie współpracy policjantów z komendy Policji w Suwałkach i Mariampolu.

Dziś, w miejscowości Budzisko, przy granicy polsko - litewskiej spotkali się policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego obu państw. Naczelnicy pozytywnie podsumowali współpracę obu jednostek Policji w 2017 roku i podkreślili, że służy ona poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym oraz zapewnia lepszą ochronę porządku publicznego na terenach przygranicznych.

Już od kilku lat suwalska i mariampolska drogówka prowadzi wspólne, przygraniczne patrole. Również dzisiaj na drodze krajowej nr 8 policjanci obu jednostek prowadzą wzmożone kontrole drogowe pojazdów osobowych i ciężarowych. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę we wspólnych patrolach polsko-litewskich, zostali odpowiednio przeszkoleni. Zapoznali się oni między innymi ze strukturą organizacyjną i zakresem działań Policji z Polski i Litwy, a także z przepisami prawa obu państw– będzie to gwarancja sprawnego współdziałania.