Suwalska Policja w Kampanii Białej Wstążki - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Suwalska Policja w Kampanii Białej Wstążki

Data publikacji 30.11.2017

Komenda Miejska Policji w Suwałkach jest aktywnym partnerem w organizacji VIII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki, mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Motyw przewodni kampanii wpisuje się w program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod nazwą "poMOC a nie przeMOC" .

Suwalscy policjanci aktywnie uczestniczą w Kampanii Białej Wstążki. Wczoraj, w ramach tej akcji, zorganizowano "Muzyczny wieczór poezji" - ukłon mężczyzn szanujących prawa kobiet licznie przybyłym paniom ze środowiska senioralnego.

Tegoroczna suwalska kampania realizowana jest pod hasłem "Jesteśmy, żyjemy, czujemy". Zwraca ona uwagę na przemoc wobec osób starszych, zależnych i z niepełnosprawnością. 

W ramach kampanii suwalska policja organizuje również konkurs dla placówek oświatowych, nagradzając szkoły, które w najbardziej aktywny sposób realizują kampanię na terenie swej placówki. Komendant Miejski Policji w Suwałkach przyzna też certyfikat "Szkoły bezpiecznej jak DOM" placówce, która wyróżnia się w organizowaniu różnego rodzaju działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz domowej.