Spotkanie suwalskiej Policji z lekarzami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie suwalskiej Policji z lekarzami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Data publikacji 14.11.2017

Suwalska Policja przeprowadziła szkolenie adresowane do przedstawicieli służby zdrowia w zakresie wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, głównie w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec osób starszych.

Dzisiaj, w ramach realizacji programu  „poMOC a nie przeMOC” , przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przeprowadzili szkolenie, adresowane do przedstawicieli służby zdrowia, w zakresie wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Zgodnie z  Listem Intencyjnym w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych oraz z niepełnosprawnością, koordynator procedury Niebieska Karta wraz z  dzielnicową spotkały się z lekarzami suwalskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tematem spotkania ze środowiskiem medycznym była kwestia wszczynania  procedury Niebieska Karta przez pracowników służby zdrowia wobec podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.