Bezpieczny Internet z Suwalską Policją - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Internet z Suwalską Policją

Data publikacji 10.11.2017

Czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić oraz jakie są konsekwencje dla jej sprawców, to tylko część zagadnień poruszanych na lekcjach profilaktyki przez policyjnych profilaktyków.

Wczoraj dzielnicowa wraz  profilaktykiem spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Tematem przewodnim spotkania był Internet.

Podczas zajęć prelegenci zaznaczyli, że Internet zapewnia wspaniałe możliwości do nauki i zabawy, ale podkreślili, że warto pamiętać o zagrożeniach, jakie są z nim związane. Przedstawiono takie zagrożenia jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu. Wyjaśniono zagrożenia i przedstawiono sposoby na ich zapobieganie.

W trakcie lekcji profilaktyki uczniowie klas szóstych i siódmych poznali też podstawową terminologię prawną, dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wyjaśniono uczniom pojęcie „nieletniego” i „małoletniego”. Omówiono zjawisko demoralizacji i jej przejawy. Wyjaśniono, co to jest czyn karalny. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych

Poza tym spotkanie było doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak istotną rolę w ich życiu ma przyjmowanie właściwych postaw i podejmowanie odpowiednich decyzji.

Policyjni profilaktycy przedstawili młodzieży także środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.