O bezpieczeństwie w internecie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w internecie

Data publikacji 11.10.2017

Profilaktycy suwalskiej Policji przeprowadzili kolejne spotkania edukacyjno- informacyjne „Bezpieczni Online”. Tym razem odwiedzili uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 7 i 9 w Suwałkach.

W miniony poniedziałek i wtorek profilaktycy z Wydziału Prewencji suwalskiej Policji odwiedzili uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 7 i 9 w Suwałkach. Tematem przewodnim spotkania był Internet. Młodym ludziom zwrócono uwagę, że Internet, to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Przedstawiono najczęściej występujące zagrożenia tj.: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu.

Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, iż każdy internauta ma wpływ na to, aby Internet był miejscem bezpiecznym. Podczas spotkania przypomniano młodym ludziom, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Poruszony został  także aspekt odpowiedzialności prawnej za swoje zachowanie w świecie realnym i wirtualnym. Wyjaśniono również pojęcia: demoralizacja i nieletni. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z negatywnymi skutkami użytkowania Internetu. Dowiedzieli się jak bronić się przed wirusem, spamem, manipulacją czy też cyberprzemocą. Rozmawiano jak rozważnie dobierać znajomych w wirtualnym świecie, jak chronić swoje dane osobowe.

Uczniowie mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy tak, aby móc bezpiecznie poruszać się w sieci. Na koniec spotkania przypomniano, że ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinny szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną osobą dorosłą. Razem łatwiej rozwiązać problem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt ze specjalistami pod nr telefonu 116 111.