Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu suwalskiego

Data publikacji 08.03.2017

Policjanci z suwalskiej drogówki kolejny raz przeprowadzili akcję na drogach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo to właśnie ci użytkownicy dróg ponoszą najtragiczniejsze skutki wypadków. Istotnym elementem akcji jest zwrócenie uwagi na to, aby być widocznym.

Suwalscy policjanci systematycznie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To wzmożone działania kontrolne, na wybranych odcinkach dróg całego powiatu, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Akcja ma na celu przede wszystkim poprawę  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekty bycia widocznym na drodze.

Podczas wczorajszych działań mundurowi sprawdzali, jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię. Niestety nie obyło się bez mandatów i pouczeń. Mundurowi ujawnili 15 kierowców oraz 36 pieszych, którzy w rejonie przejść dla pieszych popełnili wykroczenia. Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.

Funkcjonariusze zwracali również uwagę na przestrzeganie obowiązującego wymogu noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza terenem zabudowanym.


Policjanci nieustannie przypominają !

Piesi i rowerzyści – to grupa szczególnego zagrożenia skutkami wypadków drogowych. Nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ w przeciwieństwie do kierujących pojazdami, osób tych nie chroni zderzak, maska samochodu, poduszka powietrzna, ani pasy bezpieczeństwa.

Praca w Policji