Bezpieczne Ferie 2017 z suwalską Policją - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie 2017 z suwalską Policją

Data publikacji 24.01.2017

Suwalscy policjanci kontynuują działania prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Wspólnie z przedstawicielami innych instytucji odwiedzają dzieci, podczas ich zimowego odpoczynku. Rozmawiają o bezpiecznych i odpowiedzialnych sposobach spędzania wolnego czasu.

Wczoraj przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach spotkali się młodzieżą, korzystającą z zajęć zorganizowanych podczas ferii przez ZS w Słóbódce oraz wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej odwiedzili młodych sportowców z Fundacji Akademia Piłkarska Wigry. Dzisiaj kontynuowali spotkania w Suwałkach.

Podczas zajęć profilaktycy rozmawiali z młodymi ludźmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono też dzieciom znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych i zasady ich zawiadamiania.

Feryjne spotkania są też doskonałą okazją, aby przypomnieć dzieciom jak właściwie poruszać się po drodze, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i dlaczego warto nosić odblaski.

W ramach kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” zainicjowanej przez Komendę Główną Policji omówiono, zasady bezpiecznego poruszania się po stokach. Zachęcano też młodych ludzi do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Stok nie jest dla bałwanów”.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w czasie spotkań były zagrożenia w Internecie. Często się bowiem zdarza, że młodzież, nie mając pomysłu na spędzenie wolnego czasu, przez wiele godzin przebywają w sieci. Podkreślono, że internet, mimo wielu zalet niesie również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Suwałkach omówili zasady zdrowego trybu życia oraz przypomnieli zasady profilaktyki grypy.

Działania będą kontynuowane do końca zimowego wypoczynku.