Zachęcamy do korzystania z ,, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zachęcamy do korzystania z ,, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Data publikacji 19.08.2016

1 lipca została uruchomiona w naszym województwie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Tym samym Policja stawia na kontakt ze społeczeństwem, które jest dla nas cennym źródłem informacji na temat występujących zagrożeń.

Suwalscy policjanci organizują spotkania z mieszkańcami na których zachęcają do korzystania z ,, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mieszkańcy naszego województwa podlaskiego, mają możliwość wskazywania Policji zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Za pomocą interaktywnej strony obywatele mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdują się szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach na terenie miast, powiatów, dzielnic a nawet osiedli i ulic.


Przypominamy, że „Mapa” dostępna jest na stronie internetowej podlaskiej Policji-www.podlaska.policja.gov.pl . Informacje przekazywane za pośrednictwem tego narzędzia stanowią istotny element współpracy Policji z lokalną społecznością. Pomagają Policji szybko i właściwie reagować na zgłoszone nieprawidłowości i zwiększać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Informacje przekazane przez obywateli za pośrednictwem „Mapy” nie stanowią zgłoszenia w trybie procesowym!