Konsultacje społeczne w Białej Wodzie oraz w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Białej Wodzie oraz w Suwałkach

Data publikacji 26.02.2016

Wczoraj odbyły się kolejne konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem policjanci debatowali z mieszkańcami Białej Wody oraz okolic ul. Ogrodowej i Sejneńskiej w Suwałkach.

Wczoraj odbyły się trzy kolejne spotkania przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach z lokalną społecznością. Tym razem mundurowi debatowali o bezpieczeństwie z mieszkańcami Białej Wody oraz okolic ul. Ogrodowej i Sejneńskiej w Suwałkach.

W konsultacjach, zorganizowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, udział wzięli naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, dzielnicowi oraz mieszkańcy.

Spotkania miały na celu poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Suwałki oraz odniesienie się do tworzenia mapy zagrożeń.

Debaty rozpoczęły się omówieniem założeń oraz celu spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisaniem, co będzie zawierać Mapa. Podkreślono, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje.