Konsultacje społeczne w Gminie Suwałki - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Gminie Suwałki

Data publikacji 23.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili dziś kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu suwalskiego. Mundurowi spotkali się tym razem z mieszkańcami Gminy Suwałki.

Dzisiaj z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, odbyły się konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. To spotkanie jest już kolejnym, zapoczątkowanym w styczniu b.r. wojewódzkim etapem prac nad mapami zagrożeń. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Komendant Miejski Policji w Suwałkach. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, Wójt Gminy Suwałki, Sekretarz Gminy, przedstawiciele Rady Gminy Suwałki, Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciel Placówki SG w Rutce Tartak, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Zebranych powitał Wójt Gminy Suwałki. Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach podziękował zebranym za przybycie, a I Zastępca Komendanta Miejskiego omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 

23 lutego 2016 r. - godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa w Przebrodzie (konsultacje dot. gminy Suwałki);

24 luty 2016 r. - godz. 16.00 – Zespół Szkół w Płocicznie Tartak (konsultacje dot. gminy Suwałki);

24 luty 2016 r. - godz. 18.00 – Zespół Szkół w Starym Folwarku (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 9.00 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 10.45 – Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, przy ul. Ogrodowej 49 (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 13.00 – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 33 (konsultacje dot. gminy Suwałki);