Konsultacje społeczne w Filipowie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Filipowie

Data publikacji 19.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne na terenie powiatu suwalskiego, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami gm. Filipów.

Wczoraj w siedzibie Urzędu Gminy w Filipowie odbyły się kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Filipów. Uczestniczyli w nim naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, Kierownik Posterunku Policji w Filipowie, dzielnicowy, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, OSP, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy.

Zebranych powitał Wójt Gminy Filipów. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach podziękował zebranym za przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części wystąpienia Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Filipów i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, Atmosfera na spotkaniu w Filipowie była spokojna. W miejscowości ulokowany jest posterunek i mieszkańcy czują się tam bezpiecznie. Narzekają tylko na drobne kradzieże i piratów na drodze wojewódzkiej. Wójt gmin zaapelował o wzmocnienie posterunku terenowym radiowozem i laserowym miernikiem prędkości.


Ostatnie z zaplanowanychh konsultacji społecznych odbędą się 23  lutego 2016 r. - godz. 11.00 w  Urzędzie  Gminy w Suwałkach, ul. Świerkowa 45  (konsultacje dot. gminy Suwałki);