Konsultacje społeczne w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Suwałkach

Data publikacji 08.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne spotkanie z cyklu „konsultacji społecznych”, które będą organizowane przez cały miesiąc na terenie Suwałk i powiatu. Tym razem policjanci spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz. Konsultacjom społecznym przyświeca jeden cel: stworzenie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

W piątek w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „konsultacji społecznych”. Naradzie przewodniczył Komendant Miejski Policji w Suwałkach, a udział w niej wzięli miedzy innymi: Starosta Suwalski, Przewodniczący Rady Powiatu, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Dyrektor MOPS, Dyrektor WPN, Prezes WOPR, wójtowie gmin, Dyrektor ZBM, Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach, przedstawiciele powiatowego lekarza weterynarii, przedstawiciele PCPR, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, członkowie GKSPA, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.

Spotkanie rozpoczął szef suwalskiej Policji, który przywitał i podziękował gościom za przybycie Następnie zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie miasta i powiatu suwalskiego. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant Miejski Policji w Suwałkach omówił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań. Komendant zaprosił również wszystkich do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu.

Starosta Suwalski zasygnalizował, że przez teren powiatu przebiegają szlaki przemytnicze. Dodał także, że do największych gmin powinny wrócić Posterunki Policji. Podobnego zdania był Wójt Gminy Bakałarzewo.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk stwierdził, że Policja powinna być finansowo doinwestowana.

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że niezbędnym jest kierowanie większej liczby patroli ruchu drogowego na drogi powiatowe i wojewódzkie, z uwagi na to, że właśnie tam najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

Podczas spotkania wspomniano także m.in. o patrolach Policji w pobliżu ośrodków turystycznych i dobrej praktyce tworzenia tam punktów przyjęć interesantów.

Wszystkie uwagi  przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:


9 lutego 2016 r. - godz. 10.00 - Biblioteka Publiczna, ul. Młyńskiej 11 w Bakałarzewie (konsultacje dot. gminy Bakałarzewo);


9 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 (konsultacje dot. osiedla Północ II);


11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).


15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13 (konsultacje dot. gminy Rutka Tartak);