PP w Słobódce - KMP Suwałki

PP w Słobódce

POSTERUNEK POLICJI W SŁOBÓDCE
16-411 SZYPLISZKI
SŁOBÓDKA 18A

Imię i Nazwisko aspirant  sztabowy Artur Kordowski  

e-mail: artur.kordowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

telefon 47 714 71 30

telefon  komórkowy 696 471 345

Kierownika Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko aspirant Maria Jedynasty Rejon XXIV
telefon 885 997 260

e-mail: dzielnicowy.slobodka1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń przez pieszych ( przechodzenie przez jezdnię w miejscach niewyznaczonych) , oraz kierujących (nieprawidłowe parkowanie ) w m. Szypliszki ul. Suwalska – odcinek drogi krajowej nr 8 na wysokości stacji paliw w Słobódce 48. Zjawisko to zauważane jest przez całą dobę i powoduje zagrożenia bezpieczeństwa i utrudnienia w ruchu drogowym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców miejscowości Szypliszki i Słobódka , oraz informacji z Krajowej Mapy Bezpieczeństwa potwierdzonych rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 18.09.2020r. do 18.03.2021r.

Zaplanowane działania:

- Okresowe sporządzanie Kart Działania Doraźnego przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe, ruchu drogowego oraz dzielnicowego.

- wrzesień - październik 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem odstąpiono od organizowania większych spotkań z mieszkańcami , na rzecz indywidualnych spotkań w czasie obchodu, lub spotkań z niewielką liczbą uczestników ( z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa) kontaktów telefonicznych i e-mailowych mających na celu przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Szypliszkach, sołtysami wsi.

- listopad - grudzień 2020 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.

- styczeń - luty 2021 systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- marzec 2021 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Urząd Gminy w Szypliszkach w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu, oraz pomocy w ocenie skuteczności realizacji planu.

  • Sołtysi wsi Szypliszki i Słobódka w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu oraz pomocy w ocenie skuteczności realizacji planu.

Pokój i telefon telefon 47 714 71 34 Gmina Szypliszki
Adamowizna, Aleksandrówka, Andrzejewo, Becejły, Białobłota, Bilwinowo, Budzisko, Czerwonka, Szelment,  Deksznie, Dębniak, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kaletnik, Klonorejść, Kociołki, Krzywólka, Kupowo-Folwark, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Majdan, Mikołajówka, Grauże Nowe, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Polule, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Sitkowizna, Słobódka, Szury,Grauże Stare, Szypliszki, Wesołowo, Węgielnia, Wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żubryn, Żyrwiny.

Imię i Nazwisko

starszy sierżant Gabriel Leszczyński

Rejon XXV
telefon 885 997 261

e-mail: dzielnicowy.slobodka2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócenia spokoju, porządku publicznego, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie ,,biurowca'' ul. Słoneczna 5 w Jeleniewie ( na tyłach sklepu spożywczo-przemysłowego).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie, informacji przekazywanych przez Wójta Gminy Jeleniewo; mieszkańców Jeleniewa w trakcie obchodu oraz spotkań z mieszkańcami jak również zasięgnięcia informacji od policjantów patrolowo-interwencyjnych Posterunku Policji Rutka Tartak.

Okres obowiązywania planu:

od 29.06.2020r. do 29.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

- czerwiec – lipiec 2020r - spotkania z mieszkańcami Jeleniewa oraz pracownikami, właścicielami sklepów z alkoholem. Nawiązanie współpracy z wójtem oraz Urzędem Gminy, dyrekcją Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom w ramach obchodu, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego,

 

- sierpień – wrzesień 2020r - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu. Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.

- październik – listopad 2020r - systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

– grudzień 2020 - spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Pracownicy Urzędu Gminy w Jeleniewie w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jeleniewie działania w zakresie własnych kompetencji - w tym informowanie o ewentualnych sygnałach dotyczących: osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w pobliskim rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,

- Mieszkańcy gminy Jeleniewo w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego, oraz rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie w zakresie nawiązania współpracy organizacji spotkań z młodzieżą oraz informowania o zauważonych nieprawidłowościach.

 

Pokój i telefon telefon  47 714 71 35 Gmina Jeleniewo
Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jaczno, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo,  Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 567 24 03.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.