KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska     Kierownik  Rewiru

 

 

pokój 229
tel. 87 564 1467

e-mail: wioletta.kwasniewska@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko st. asp. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  221
tel: 875641472                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Spożywanie alkoholu, przy ul. Franciszkańskiej 1 w okolicach siłowni pod chmurką  i pobliskim parku w Suwałkach w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 - 22:00. Skutkiem spożywania alkoholu w opisanym miejscu jest : zaśmiecanie rejonu chodnika, rejonów zielonych, niszczenie mienia, gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 07.08.2018 r. do 06.02.2019 r.

Zaplanowane działania:

spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Franciszkańskiej 1; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  bloku 11 Listopada 1A, sąsiadującego z blokiem Franciszkańska 1 celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską; kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów; spotkanie z administratorami międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A( właściciel terenu gdzie występuje zagrożenie); nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa -  przeprowadzenie rozmów w związku z umieszczeniem we wskazanym rejonie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobiegnięciu popełnianiu wykroczeń.

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

     

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski

Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  przy ul.  Antoniewicza 1-1A  rejon klatek schodowych oraz  tzw. warzywniaka i wiaty śmietnikowej   w rejonie służbowym nr II  w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 23:00. Skutkiem spożywania alkoholu w opisanym miejscu jest : zaśmiecanie w rejonie bloków, gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 21.07.2018 r. do 21.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

spotkanie z przedstawicielami  sklepu C2 Galeria alkoholi  – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  bloków ul. Antoniewicza  1-1A celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską; kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów; spotkanie z administratorem budynku ul. Antoniewicza 1-1A  ZBM Suwałki  informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

ZBM Suwałki -  przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem podjęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia . 

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

     

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 8a, 8b, 8c w okolicach klatek schodowych i placu zabaw w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowo nocnej od od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 17.07.2018 r. do 17.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

Regularna kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i poinformowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie; kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży  Miejskiej raz w miesiącu  w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”; działania podejmowane wspólnie z SSM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożenia, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach łamania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku.
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Łukasz Opanowski

Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 207
 tel: 87 564 1470
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie parku z siłownią przy ul. Putry w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się osób na ławkach znajdujących się przy siłowni na powietrzu .Skutkiem zagrożenia jest obniżony komfort życia oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich bloków oraz osób korzystających z parku na terenie którego znajduje się siłownia i plac zabaw dla dzieci.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

częstsza koncentracja patroli w tym rejonie; informowanie mieszkańców pobliskiego rejonu o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na zaistniałe wykroczenia poprzez informowanie służb porządkowy ; zobowiązanie Straży Miejskiej do objęcia nadzorem wskazanego rejonu, również w ramach działań „Bezpieczne osiedle” ; patrolowanie i zapobieganie wykroczeniom we wskazanym rejonie wspólnie z innymi dzielnicowymi ; spotkania z administratorami budynków przyległych do zagrożonego rejonu, kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

ZBM Suwałki -  przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem podjęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia . 

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

     

Imię i Nazwisko st. sierż. Monika Zielińska

Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  207
 tel: 87 564 1471

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie sklepu monopolowego Suwałki, ul. Nowomiejska 10 całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Nowomiejskiej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożenia, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowanie przestrzegania przepisów

Spółdzielnia Mieszkaniowa- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach łamania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku.

     

Imię i Nazwisko

sierż.szt. Justyna Bzymek

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  209
tel.875641575                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego przy ul. Modrzewiowej 11-13 w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, wspólne działania ze Strażą Miejską , informowanie o konsekwencjach prawnych zakłócania ładu i porządku publicznego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,  

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożenia, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach łamania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku.
   
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy

Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
tel: 875641468             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejonu bramy przy ul. Kościuszki 51
w porze wieczorowo-nocnej we wszystkie dni tygodnia. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się młodzieży w w/w rejonie. Skutkiem  zagrożenia jest obniżony komfort życia oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 10.08.2018 r. do 10.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa  przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem; w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon bramy
przy ul. Kościuszki 51;  wystosowanie pisma do zarządcy budynków t.j.  ZBM, aby rozważył zamontowanie kamer  monitoringu w w/w rejonie; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach; kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie rejonu bramy z pozostawionych śmieci;
     

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
tel: 875641475      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  przy ul. Noniewicza 40 A i B w rejonie  bloków oraz placów zabaw w rejonie służbowym nr  VIII  w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, wspólne działania ze Strażą Miejską , rozmowy z mieszkańcami  celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, spotkanie z administratorem budynku informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach; wystąpienie do SSM  w Suwałkach o likwidację stołu do tenisa stołowego który nie jest wykorzystywany do celów sportowych lecz w jego rejonie gromadzi się młodzież która spożywa alkohol, wystąpienie do SSM o zwiększenie ilości śmietników przyblokowych oraz o częstsze wywożenie nieczystości.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • SSM Suwałki -  przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia . 
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w  Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji    we wskazanym rejonie. 
     

Imię i Nazwisko st. sierż. Marek  Roziewski

Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
tel:875641475       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  na parkingu przy ul. 1 Maja 47 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami ul. 1 Maja celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską, kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle",  kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów,  spotkanie z mieszkańcami ul. 1 Maja mieszkającymi w rejonie rzeki Czarna Hańcza, nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • ZDiZ- wystąpienie o zwiększenie ilości śmietników we wskazanym rejonie
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Sawicki

Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
tel: 875641468                  

 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie skweru przy Pomniku 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej – Suwałki ul. Utrata – Sejneńska (przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;  przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu; wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia; patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską; nawiązanie współpracy z pracownikami Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • PGK w Suwałkach – sprzątanie wskazanego rejonu
 • ZdiZ – w razie potrzeby wykonania prac ogrodniczych w rejonie skweru 
     

Imię i Nazwisko

mł.asp. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 227                  
tel:

875641477                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Batalionów Chłopskich w okolicach parkingu i na skarpie w Suwałkach w rejonie służbowym nr XI w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

​monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie, podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, wspólne działania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie
     

Imię i Nazwisko

mł. asp. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
tel:875641575            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych, zakłócanie spoczynku nocnego – Suwałki, ul. Emilii Plater 18 w porze wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15-23.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 19.08.2018 r. do 28.02.2019 r.

Zaplanowane działania:

Regularne kontrole w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie;  do dnia 20.09.2019; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach; kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”;

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
     

Imię i Nazwisko  sierż. szt.  Daniel Grabowski

Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  227
tel: 87 5641477                
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, w godzinach popołudniowych i wieczornych, czego skutkiem może być popełnianie wykroczeń porządkowych – Suwałki, ul. Konopnickiej 10A.

zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 12.11.2018 r. do 12.05.2019 r.

Zaplanowane działania:

 rozmowy z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu; poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem; podjęcie doraźnych akcji wspólnie z innymi dzielnicowymi oraz Strażą Miejską w ramach działań „Bezpieczne Osiedle” ; spotkanie z administratorami ZBM wypracowanie wspólnych rozwiązań mogących przyczynić się do powiększenia stanu bezpieczeństwa we wskazanym rejonie; nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach; kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM -  Wypracowanie wspólnych rozwiązań mogących przyczynić się do powiększenia stanu bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Mariusz Bogdan

Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
tel: 875641469                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu i zaśmiecanie w Przebrodzie w rejonie przystanku MZK w rejonie posesji 3 w godzinach popołudniowych i wieczorno nocnych..

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2018 r. do 01.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu; przeprowadzenie rozmowy z sołtysem Przebrodu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys miejscowości Przebród- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczenia.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Bogdan Jabłoński

Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
tel: 875641469                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu poprzez pozostawianie butelek i puszek  w miejscowości Stary Folwark 2a – w rejonie sklepu spożywczego w godzinach popołudniowo -wieczorowych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, własnego ropoznania oraz zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.12.2018 r. do 13.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

Spotkania: z mieszkańcami miejscowości Stary Folwark,  z właścicielem sklepu, z sołtysem wsi, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, wystąpienie do Urzędu Gminy w Suwałkach o częstsze sprzątanie wymienionego terenu

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Sołtys miejscowości Stary Folwark – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu oraz zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.