KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. szt. Gryszkiewicz Zdzisław

e-mail: zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon pok. 229
tel. 87 564 1467
Kierownik Rewiru

Imię i Nazwisko st. asp. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1:

Spożywanie napojów alkoholowych przez młodzież w miejscu publicznym w rejonie bloku przy ul. 11 Listopada 1 a w porze popołudniowej w godz. 14.00-22.00

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- kontrola w/w miejsca przez dzielnicowego wspólnie ze Strażą Miejską podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna, Żytnia. 

Imię i Nazwisko mł. asp. Mariusz Romanowski Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloków Suwałki, ul. Reja 78,84 oraz rejon sklepu monopolowego ul. Reja 80A „Elita”  .

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • Sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;
 • Poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;
 • Kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.
 • Rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

Działania będą realizowane w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Imię i Nazwisko mł.asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: pawel.marcowka@suwalki.bk.policja.gov.pl

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, dewastacja mienia, sprzedaż alkoholu osobom nieletnim t.j. Suwałki, ul. Paca 5 A,B,C,D,E,F – rejon garaży

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

- kontrola w/w miejsca przez dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Imię i Nazwisko asp. szt.
Grzegorz Grajewski-Gągła
Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV na okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Osoby spożywające alkohol, zakłócające porządek publiczny i spoczynek nocnyw rejonie całodobowego sklepu monopolowego ,,Malibu" przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 89 A. Dochodzi również do zaśmiecania i dewastacji mienia na klatkach schodowych i w rejonie bloków przy u. Pułaskiego 87 i ul. Andresa 1.

 • Patrolowanie i zapobieganie wykroczeniom we wskazanym rejonie wspólnie z innymi dzielnicowymi

 • Wspólne działania z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej  w trakcie działań ,,Bezpieczne Osiedle''

 • Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w czasie spotkań, informowanie o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na zakłocanie porządku publicznego

 • Prowadzenie rozmów z właścicielką sklepu odnośnie zapewnienia porządku i unikania zagrożeń

 • Wspólne działania z administracją osiedla odnosnie utrzymania infrastruktury

Pokój i telefon pok. 207
tel: 87 564 1471
 
Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Imię i Nazwisko st.sierż. Sebastian Janus Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr V na okres od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

Jakościowa poprawa postrzegania wskazanego miejsca jako miejsca bezpiecznego dla spacerów, zabaw z dziećmi, odpoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla ulic Nowomiejska i Klonowa jak i innych, którzy z tych czy innych względów znajdować się będą w tym rejonie.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego:

1) Zaangażowanie w realizację działania priorytetowego Straży Miejskiej w Suwałkach, głównie poprzez nacisk na zwiększenie liczby patroli we wskazanym rejonie – doraźnie oraz w ramach comiesięcznych (od lutego do sierpnia) wspólnych (Policja ze Strażą Miejską) działań „Bezpieczne Osiedle”.

2) Zaangażowanie w realizację działania priorytetowego większej liczby patroli policyjnych, głównie poprzez zwiększenie liczby patroli we wskazanym rejonie – analiza zaistniałych zdarzeń i sporządzanie doraźnych uszczegóławiających zadań dla służb patrolowych (doraźnie w zależności od liczby i charakteru zdarzeń od lutego do sierpnia).

4) Głębsza integracja Dzielnicowego ze społecznością lokalną celem uzyskiwania informacji o rejonie i zdarzeniach w nim zaistniałych oraz sprawniejszego ostrzegania o zagrożeniach potencjalnych jak i już zaistniałych – doraźnie, w trakcie służby obchodowej, podczas wykonywania interwencji zleconych (doraźnie) – przez cały okres wykonywania planu.

5) Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową – wymiana informacji, wzajemne informowanie się o zgłaszanych przez mieszkańców problemach dotyczących bezpieczeństwa lub innych niedogodności występujących w rejonie – co najmniej raz w tygodniu w okresie działania planu priorytetowego jak również doraźnie w zależności od potrzeby.

6) Wspólne patrolowanie rejonu wraz z Dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa w miesiącach od lutego do końca lipca, w miesiącach letnich tj. od czerwca do końca lipca ilość wspólnych patroli nie mniejsza niż trzy).

7) Działania ukierunkowane na kontrolę nieletnich w okresie wakacyjnym (od końca czerwca do końca lipca), a także doraźnie w ramach zorganizowanych działań.

Pokój i telefon

pok. 207
tel: 87 564 1470

Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego, Wyszyńskiego.

Imię i Nazwisko

sierż. Justyna Bzymek

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI na okres od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

Jakościowa poprawa postrzegania wskazanego miejsca jako miejsca bezpiecznego dla spacerów, zabaw z dziećmi, odpoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla ulic Nowomiejska i Klonowa jak i innych, którzy z tych czy innych względów znajdować się będą w tym rejonie.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego:

1) Zaangażowanie w realizację działania priorytetowego Straży Miejskiej w Suwałkach, głównie poprzez nacisk na zwiększenie liczby patroli we wskazanym rejonie – doraźnie oraz w ramach comiesięcznych (od lutego do sierpnia) wspólnych (Policja ze Strażą Miejską) działań „Bezpieczne Osiedle”.

2) Zaangażowanie w realizację działania priorytetowego większej liczby patroli policyjnych, głównie poprzez zwiększenie liczby patroli we wskazanym rejonie – analiza zaistniałych zdarzeń i sporządzanie doraźnych uszczegóławiających zadań dla służb patrolowych (doraźnie w zależności od liczby i charakteru zdarzeń od lutego do sierpnia).

4) Głębsza integracja Dzielnicowego ze społecznością lokalną celem uzyskiwania informacji o rejonie i zdarzeniach w nim zaistniałych oraz sprawniejszego ostrzegania o zagrożeniach potencjalnych jak i już zaistniałych – doraźnie, w trakcie służby obchodowej, podczas wykonywania interwencji zleconych (doraźnie) – przez cały okres wykonywania planu.

5) Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową – wymiana informacji, wzajemne informowanie się o zgłaszanych przez mieszkańców problemach dotyczących bezpieczeństwa lub innych niedogodności występujących w rejonie – co najmniej raz w tygodniu w okresie działania planu priorytetowego jak również doraźnie w zależności od potrzeby.

6) Wspólne patrolowanie rejonu wraz z Dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa w miesiącach od lutego do końca lipca, w miesiącach letnich tj. od czerwca do końca lipca ilość wspólnych patroli nie mniejsza niż trzy).

7) Działania ukierunkowane na kontrolę nieletnich w okresie wakacyjnym (od końca czerwca do końca lipca), a także doraźnie w ramach zorganizowanych działań.

   
Pokój i telefon

pok. 209
tel: 87 564 1575

 

Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Imię i Nazwisko sierż. szt. Michał Bałazy Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem t.j. Suwałki, ul. Wojska Polskiego 15 w rejonie sklepu „Biedronka”

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

- kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

Pokój i telefon

pok. 208
tel: 87 564 1468

Hamerszmita, Kościuszki od ul. Waryńskiego , Wojska Polskiego (od ul. Kościuszki do ul. Sportowej), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Imię i Nazwisko

 

sierż. Marek  Roziewski

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego t.j. Suwałki, ul. Noniewicza 54 rejon garaży i placu zabaw;

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

- kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania

Pokój i telefon pok. 227
tel: 87 564 1477
Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do Ronda Sybiraków ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Imię i Nazwisko asp. szt. Wioletta Kwaśniewska Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9:

Zdiagnozowane zagrożenie dotyczy grupowania się młodzieży przy ławeczce przy Osiedle II bl. 3 w |Suwałkach.

Działania podejmowane przezdzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- kontrola w/w miejsca przez dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

Pokój i telefon pok. 209
tel. 87 564 1575
Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Wiejska, Zahańcze,

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Sawicki Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X:

-Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania tj. rejon przy bloku Utrata 2 w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych.

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania Planu Priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą kontrolę wskazanego rejonu.

- rozmowy z mieszkańcami informowanie ich o zagrożeniu oraz motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku.  

Pokój i telefon pok. 208
tel: 87 564 1468

 
1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Imię i Nazwisko

sierż.szt. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI:

Zagroźenie z Krajowej Mapy Zagroźeń Bezpieczeństwa: grupowanie się młodzieźy i nieletnich zagroźonych demoralizacją,  za działkami i posesją na ul. Lotniczej 63, godzinach wieczornych i nocnych zakłócają spokój, zaśmiecają i spoźywają alkohol.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania Planu Priorytetowego:

 •  Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowanie na takie zachowania
 • Wspólne patrole dzielnicowych z przyległego rejonu w trakcie pełnienia służby.
Pokój i telefon pok. 206
tel: 87 564 1475
41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmińska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Górnicza, Hubala, Katowicka,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska Krzemieniowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska, Robotnicza, Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ułanów Grochowskich, Warszawska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska, Żniwna.

Imię i Nazwisko

sierż. szt. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym nr XII zgodnie z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XII na okres od 01.02.2017 r. do 31.08.2017 r.

W rejonie sklepu Lewiatan ul. E. Plater 20B w Suwałkach oraz przy sąsiednich budynkach nr 20 i 22 dochodzi do grupowania się osób które po wyjściu z alkoholem ze sklepu Lewiatan spożywają go za budynkami. Następnie zaśmiecają rejon pustymi butelkami bądź puszkami po alkoholu. Dochodzi do aktów wandalizmu w postaci niszczenia elewacji budynków. Dążyć do wyeliminowania zagrożeń. Planowane działania: patrole wspólnie ze Strażą miejską, kontrola miejsca zagrożonego przez funkcjonariuszy WPI, Kryminalnych, Dzielnicowego, spotkania ze społeczeństwem w celu ustalenia poprawy bezpieczeństwa.

Pokój i telefon pok. 206
tel: 87 564 1475
24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Imię i Nazwisko st. sierż. Daniel Grabowski Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIII:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, ul. Konopnickiej 10A, rejon bramy oraz przed klatką schodową.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

- kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

 

Pokój i telefon pok. 227
tel: 87 564 1477
Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Imię i Nazwisko st. asp. Mariusz Bogdan Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIV na okres od 10.08.2017r. do 10.01.2018r.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecanie na terenie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie  w godzinach popołudniowych i wieczorowych.

 • regularna kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na takie zachowanie

 • wspólne patrole z dzielnicowym z przyległego rejonu

Pokój i telefon pok. 205
tel: 87 564 1469
Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Imię i Nazwisko mł. asp. Bogdan Jabłoński Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr XV na okres od 10.08.2017r. do 10.01.2018r.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecanie na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej wsi  gm. Suwałki  w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych. 

 • regularna kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na takie zachowania

 • wspólne patrole z dzielnicowym z przyległego rejonu

Pokój i telefon
pok. 205
tel: 87 564 1469
Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Dubowo I i II, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Praca w Policji