KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska     Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
tel. 87 564 1467

e-mail: wioletta.kwasniewska@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko st. asp. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  221
tel: 875641472                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. 11 Listopada 1A w okolicach sklepów w Suwałkach w rejonie służbowym nr 1 w porze popołudniowej i wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 06.02.2019 r. do 06.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • marzec 2019 Sporządzenie KZD.
 • marzec/ kwiecień 2019 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku 11 Listopada 1A, celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • marzec - sierpień 2019 r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • maj 2019 r. - spotkanie z administratorami międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A właściciel terenu gdzie występuje zagrożenie)
 • kwiecień 2019 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - przeprowadzenie rozmów w związku z umieszczeniem we wskazanym rejonie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobiegnięciu popełnianiu wykroczeń.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko sierż. Maciej Rzeńca

Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu  na placu do „Street   Workout”  teren pomiędzy blokami  ul. Witosa 2A – 4A  -  w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 21.07.2019 r. do 21.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • sierpień, wrzesień   2019 sporządzenie karty zadania doraźnego, spotkanie z  administratorami bloków ul. Witosa 2,2A,4A –  informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 •  sierpień, październik 2019 przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  bloku ul. Witosa 2,2A,4A celem poinformowania o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • sierpień, styczeń   2019/2020 r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 •  sierpień , wrzesień  2019 rozmowy z pracownikami sklepów „Lewiatan „ ul. Witosa 4A oraz „Stokrotka „ ul. Reja 60  informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach  oraz  przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

            Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 8a, 8b, 8c w okolicach klatek schodowych i placu zabaw w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowo nocnej od od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 10.06.2019 r. do 10.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2019 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.
 • Od czerwca 2019 r do grudnia 2019 r raz w miesiącu spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 • lipiec i październik 2018 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.
 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.
 •  W Okresie od czerwca 2018 r do grudnia 2019 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży  Miejskiej raz w miesiącu  w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.
 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu (lipiec 2019r .)
 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00  
 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.
 • Działania podejmowane wspólnie z SSM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową
 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i  umieszczenie większej ilości śmietników

 

     

Imię i Nazwisko mł. asp. Łukasz Opanowski

Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 207
 tel: 87 564 1470
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, w rejonie bloków nr 2 i 4 przy ul. Andersa, w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się osób przy klatkach schodowych jak i w piwnicy bloku przy ul. Andersa 2. Skutkiem zagrożenia jest obniżony komfort życia oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich bloków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • zaangażowanie w realizację działania priorytetowego większej liczby patroli policyjnych, poprzez częstszą koncentrację patroli w tym rejonie. Sporządzanie doraźnych zadań dla służb patrolowych (luty 2019 r.– sierpień 2019 r.)

 • informowanie mieszkańców pobliskiego rejonu o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na zaistniałe wykroczenia poprzez informowanie służb porządkowy (luty, marzec, lipiec 2019 roku)

 • współpraca ze Strażą Miejską w celu objęcia nadzorem wskazanego rejonu, również w ramach działań „Bezpieczne osiedle” (przynajmniej jeden dzień każdego miesiąca))

 • patrolowanie i zapobieganie wykroczeniom we wskazanym rejonie wspólnie z innymi dzielnicowymi minimum raz w tygodniu (luty 2019 r. – sierpień 2019 r.)

 • spotkania z administratorami budynków przyległych do zagrożonego rejonu (marzec, maj, sierpień 2019 r.)

 • kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych (marzec 2019 r. – sierpień 2019 r.)

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM Suwałki
 • Suwalska Straż Miejska
 • Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
     

Imię i Nazwisko st. sierż. Monika Zielińska

Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  207
 tel: 87 564 1471

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego „U Szwagra” znajdującego się w Suwałkach przy ul. Ogińskiego 5, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, ustalenia własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • luty 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Ogińskiego i ul. Nowomiejskiej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • marzec - lipiec 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu oraz monitoring.
 • kwiecień - czerwiec 2019 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP.
 • luty – Lipiec – 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • lipiec – 2019 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Młynarskiego i ul. Nowomiejskiej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń.
     

Imię i Nazwisko

sierż.Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  209
tel.875641575                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, w rejonie parku przy Dworcu PKP, znajdującym się w Suwałkach przy ul. Kolejowej 22, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Luty 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami domków jednorodzinnych przy ul. Kolejowej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie.
 • Marzec - lipiec 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Straży Ochrony Kolei o współpracę w ramach eliminacji zagrożenia
 • Kwiecień - czerwiec 2019 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, wystąpienie i PGK o częstsze sprzątanie rejonu Dworca PKP
 • Luty – Lipiec – 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, wystąpienie do Prezydenta Miasta o zainstalowanie kamer monitoringu w parku przy Dworcu PKP W Suwałkach
 • Lipiec – 2019 – spotkania z mieszkańcami domków jednorodzinnych przy ul. Kolejowej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Straż Ochrony Kolei - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu i zaśmiecanie terenu parku przy Dworcu PKP

   
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy

Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
tel: 875641468             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie zalewu Arkadia. Przyczyną zagrożenia jest duża ilość osób wypoczywających. Skutkiem  zagrożenia jest demoralizacja nieletnich oraz obniżone poczucie bezpieczeństwa wypoczywających osób.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia OSiR. Mieszkańcy oczekują zmniejszenia występowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 11.07.2019 r. do 10.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec - sporządzenie KZD –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa  przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • lipiec - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;
 • lipiec - sierpień - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon zalewu Arkadia pozostawionych śmieci;
 • lipiec – sierpień - podczas obchodu przeprowadzenie rozmów z osobami wypoczywającymi w rejonie zalewu Arkadia celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;
 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;
 • lipiec - styczeń - stałe monitorowanie w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie rejonu zalewu z pozostawionych śmieci;
 • OSiR- bierzące monitorowanie rejonu zalewu przez pracowników.
   
     

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
tel: 875641475      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy ul. Noniewicza 95 w rejonie bloku oraz siłowni zewnętrznej w rejonie służbowym nr VIII w godzinach 11:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 16:00- 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • kwiecień 2019- sporządzenie KZD( cyklicznie) – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 • kwiecień- wrzesień 2019 r.- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Noniewicza 95 celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.
 • kwiecień - wrzesień 2019 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

 • maj 2019 r. - spotkanie z administratorem budynku ul. Noniewicza 95 SSM Suwałki informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

 • czerwiec 2019 – wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu umiejscowionego w rejonie parkingu samochodowego

 • lkpiec 2019 – wystąpienie do ZDiZ o zwiększenie ilości śmietników przyblokowych oraz o częstsze wywożenie nieczystości.

 • Kwiecień – wrzesień 2019 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • SSM Suwałki- przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska- działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.
 • Zarząd Dróg i Zieleni – zwiększenie ilości przyblokowych śmietników
     

Imię i Nazwisko st. sierż. Marek  Roziewski

Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
tel:875641475       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II blok 4 w okolicach klatek schodowych i ławki pomiędzy blokiem 4 a 5 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze wieczorowo nocnej od od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia  są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec 2019 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.
 • Od lipca 2019 r do grudnia 2019 r raz w miesiącu spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 • lipiec i październik 2019 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.
 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.
 •  W Okresie od lipca 2019 r do grudnia 2019 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży  Miejskiej raz w miesiącu  w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.
 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu (lipiec 2019r .)
 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00  
 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.
 • Działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i  umieszczenie większej ilości śmietników

 

     

Imię i Nazwisko asp. Michał Sawicki

Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
tel: 875641468                  

 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku I-go Maja 1 w Suwałkach w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • Maj - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem
 • Lipiec - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.
 • Kwiecień, Wrzesień - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia
 • Kwiecień, Wrzesień - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską
 • Kwiecień, Wrzesień- Nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – wspólne patrolowanie danego rejonu
 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • SSM w Suwałkach – administracja danego rejonu 
     

Imię i Nazwisko

mł.asp. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 227                  
tel:

875641477                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kawaleryjskiej 20 w Suwałkach, w okolicach apteki, w rejonie służbowym nr XI, w porze wieczorowej, od poniedziałku do niedzieli, w godz. 16-22

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, ustalenia własne  oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • luty 2019 – sporządzenie KZD, wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.
 • marzec-kwiecień 2019 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • Luty-lipiec 2019 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów
 • Luty-lipiec 2019 nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
 • monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie,
 • podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”
 • MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie
 • PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego
     

Imię i Nazwisko

mł. asp. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
tel:875641575            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych, zakłócanie spoczynku nocnego – Suwałki, ul. Gałaja za nr 84 przejście na wysokości ul. M. Curie – Skłodowskiej 14. W miejscu tym znajduje się przejście chodnikiem z ul. Gałaja 84 do ul. M. Curie - Skłodowskiej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 01.03.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 15.03.2019 r.;
 • Poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie do dnia 20.03.2019 r.;
 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach do dnia 10.4.2019 r.;
 • Kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia od dnia 1.03.2019 r.;
 • Kontrole w/w miejscu podczas codziennego obchodu oraz przez innych dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia od dnia 01.03.2019r.;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach

 • Wydział Kryminalny KMP w Suwałkach

 • Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Suwałkach

 • Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

     

Imię i Nazwisko  sierż. szt.  Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  227
tel: 87 5641477                
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw przy ul. 1-go Maja 17-17 a w godzinach wieczorowo-nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 13.05.2019 r. do 13.11.2019 r.

Zaplanowane działania:

Maj – czerwiec  2019 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy
ul. 1 Maja 17-17A

Lipiec – sierpień 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.

Wrzesień - październik 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.                                        
Listopad 2019 – spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. 1 Maja 17 - 17A, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach  – poinformowanie o problemie, prośba
o zainstalowanie monitoringu we wskazanym rejonie, ogrodzenie terenu placu zabaw,                                    

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

PGKiM Suwałki – wystąpienie o  częstsze sprzątanie wskazanego rejonu oraz o wyposażenie rejonu placu zabaw w większą ilość śmietników.                                        
ZDiZ Suwałki – prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Informowanie na stronie internetowej KMP Suwałki o planowanym przedsięwzięciu.
 • Organizowanie spotkań ze społeczeństwem podczas których będą informowani o panującym zagrożeniu w poszczególnych rejonach dzielnicy nr XIII.
 • Spotkania z administracją Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Zamieszczenie za zgodą administratora informacji o planie na tablicach ogłoszeń w pobliskich blokach.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 

 

     

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski

Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
tel: 875641469                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecanie w miejscowości Poddubówek gm. Suwałki przystanek MZK w rejonie posesji - w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 02.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; w miesiącu luty – kwietnia

 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku w miesiącach kwiecień -czerwiec

 • przeprowadzenie rozmowy z sołtysem Poddubówek,

 • Styczeń – czerwiec 2018 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,

 • Wystąpienie do Urzędu Gminy o uprzątnięcie terenu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • wspólne patrole z dzielnicowym z przyległego rejonu w miesiącach : luty-kwiecień

 • sołtys miejscowości Poddubówek – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

Imię i Nazwisko asp. Bogdan Jabłoński

Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
tel: 875641469                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu w miejscowości Płociczno Osiedle (teren przyległy do sklepu spożywczego) w godzinach popołudniowych, we wszystkie dni tygodnia prócz niedziel.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 14.06.2019 r. do 14.12.2019 r.

Zaplanowane działania:

Czerwiec 2019 – sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem sklepu oraz Wójtem Gminy.

Lipiec 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z  funkcjonariuszami WPI.

Sierpień 2019 – „wizja lokalna” terenu wspólnie z sołtysem wsi.

Wrzesień- październik 2019– działania ze dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Listopad 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

Grudzień 2019 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

tanie wymienionego terenu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Suwałkach –  przegląd posiadania pojemników na odpady.

Właściciel sklepu w Płocicznie – informowanie klientów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci.

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska

Ładowanie odtwarzacza...
2.74 MB
asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska