KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska     Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
tel. 87 564 1467

e-mail: wioletta.kwasniewska@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko st. asp. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  221
tel: 875641472                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. 11 Listopada 1A w okolicach sklepów w Suwałkach w rejonie służbowym nr 1 w porze popołudniowej i wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 06.02.2019 r. do 06.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • marzec 2019 Sporządzenie KZD.
 • marzec/ kwiecień 2019 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku 11 Listopada 1A, celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • marzec - sierpień 2019 r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • maj 2019 r. - spotkanie z administratorami międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A właściciel terenu gdzie występuje zagrożenie)
 • kwiecień 2019 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - przeprowadzenie rozmów w związku z umieszczeniem we wskazanym rejonie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobiegnięciu popełnianiu wykroczeń.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski

Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Witosa 4A w rejonie 1-5 klatce schodowej bloku oraz od strony przedszkola w rejonie służbowym nr II w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 21.01.2019 r. do 21.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń – luty 2019 Sporządzenie KZD, spotkanie z przedstawicielami sklepu „ Lewiatan” – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 • styczeń - Luty 2019 r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Witosa 4A celem poinformowania o zagrożeniach , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • luty - Lipiec 2019r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • marzec- kwiecień 2019 r. - spotkanie z administratorem budynku ul. Witosa 4A ZBM Suwałki informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 4a w okolicach sklepu z alkoholami i pubu na Skarpie w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 09.01.2019 r. do 09.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń 2019 sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielami opisanego baru i sklepu monopolowego, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Kowalskiego 4a.
 • Styczeń - Luty 2019 r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • Luty - Lipiec 2019 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • Kwiecień Maj 2019 r. - spotkanie z administratorami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Północ II.
 • Styczeń - Lipiec 2019 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Północ II - przeprowadzenie rozmów w związku z umieszczeniem we wskazanym rejonie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobiegnięciu popełnianiu wykroczeń. Sporządzenie pisma z prośba o przycięcie żywopłotu i częstsze sprzątanie rejonu.
 • Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Łukasz Opanowski

Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 207
 tel: 87 564 1470
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, w rejonie bloków nr 2 i 4 przy ul. Andersa, w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia. Przyczyną zagrożenia jest gromadzenie się osób przy klatkach schodowych jak i w piwnicy bloku przy ul. Andersa 2. Skutkiem zagrożenia jest obniżony komfort życia oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich bloków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • zaangażowanie w realizację działania priorytetowego większej liczby patroli policyjnych, poprzez częstszą koncentrację patroli w tym rejonie. Sporządzanie doraźnych zadań dla służb patrolowych (luty 2019 r.– sierpień 2019 r.)

 • informowanie mieszkańców pobliskiego rejonu o zagrożeniu, motywowanie do reagowania na zaistniałe wykroczenia poprzez informowanie służb porządkowy (luty, marzec, lipiec 2019 roku)

 • współpraca ze Strażą Miejską w celu objęcia nadzorem wskazanego rejonu, również w ramach działań „Bezpieczne osiedle” (przynajmniej jeden dzień każdego miesiąca))

 • patrolowanie i zapobieganie wykroczeniom we wskazanym rejonie wspólnie z innymi dzielnicowymi minimum raz w tygodniu (luty 2019 r. – sierpień 2019 r.)

 • spotkania z administratorami budynków przyległych do zagrożonego rejonu (marzec, maj, sierpień 2019 r.)

 • kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych (marzec 2019 r. – sierpień 2019 r.)

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM Suwałki
 • Suwalska Straż Miejska
 • Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
     

Imię i Nazwisko st. sierż. Monika Zielińska

Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  207
 tel: 87 564 1471

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego „U Szwagra” znajdującego się w Suwałkach przy ul. Ogińskiego 5, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, ustalenia własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • luty 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Ogińskiego i ul. Nowomiejskiej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • marzec - lipiec 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu oraz monitoring.
 • kwiecień - czerwiec 2019 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP.
 • luty – Lipiec – 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • lipiec – 2019 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Młynarskiego i ul. Nowomiejskiej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń.
     

Imię i Nazwisko

sierż.Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  209
tel.875641575                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, w rejonie parku przy Dworcu PKP, znajdującym się w Suwałkach przy ul. Kolejowej 22, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Luty 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami domków jednorodzinnych przy ul. Kolejowej, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie.
 • Marzec - lipiec 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach, wystąpienie do Straży Ochrony Kolei o współpracę w ramach eliminacji zagrożenia
 • Kwiecień - czerwiec 2019 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, wystąpienie i PGK o częstsze sprzątanie rejonu Dworca PKP
 • Luty – Lipiec – 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, wystąpienie do Prezydenta Miasta o zainstalowanie kamer monitoringu w parku przy Dworcu PKP W Suwałkach
 • Lipiec – 2019 – spotkania z mieszkańcami domków jednorodzinnych przy ul. Kolejowej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Straż Ochrony Kolei - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu i zaśmiecanie terenu parku przy Dworcu PKP

   
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy

Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
tel: 875641468             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu "Biedronka" przy ul. Wojska Polskiego 15 w porze otwarcia sklepu. Przyczyną zagrożenia jest bliskie położenie PDoN. Skutkiem zagrożenia jest demoralizacja nieletnich oraz obniżone poczucie bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich bloków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 10.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń - sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Styczeń - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;

 • Styczeń - marzec - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon sklepu z pozostawionych śmieci;

 • Styczeń – marzec - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • Styczeń - marzec - przeprowadzenie rozmów z kierownikiem sklepu, pracownikiem ochromy oraz zarządcą budynku celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • Styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

 • Styczeń - lipiec - kontrole w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie rejonu sklepu z pozostawionych śmieci;
   
     

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
tel: 875641475      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy ul. Noniewicza 95 w rejonie bloku oraz siłowni zewnętrznej w rejonie służbowym nr VIII w godzinach 11:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 16:00- 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • kwiecień 2019- sporządzenie KZD( cyklicznie) – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 • kwiecień- wrzesień 2019 r.- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Noniewicza 95 celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.
 • kwiecień - wrzesień 2019 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

 • maj 2019 r. - spotkanie z administratorem budynku ul. Noniewicza 95 SSM Suwałki informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

 • czerwiec 2019 – wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu umiejscowionego w rejonie parkingu samochodowego

 • lkpiec 2019 – wystąpienie do ZDiZ o zwiększenie ilości śmietników przyblokowych oraz o częstsze wywożenie nieczystości.

 • Kwiecień – wrzesień 2019 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • SSM Suwałki- przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska- działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.
 • Zarząd Dróg i Zieleni – zwiększenie ilości przyblokowych śmietników
     

Imię i Nazwisko st. sierż. Marek  Roziewski

Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
tel:875641475       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  na parkingu przy ul. 1 Maja 47 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami ul. 1 Maja celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską, kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle",  kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów,  spotkanie z mieszkańcami ul. 1 Maja mieszkającymi w rejonie rzeki Czarna Hańcza, nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • ZDiZ- wystąpienie o zwiększenie ilości śmietników we wskazanym rejonie
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Sawicki

Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
tel: 875641468                  

 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie skweru przy Pomniku 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej – Suwałki ul. Utrata – Sejneńska (przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

kontrola w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;  przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu; wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia; patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską; nawiązanie współpracy z pracownikami Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.
 • PGK w Suwałkach – sprzątanie wskazanego rejonu
 • ZdiZ – w razie potrzeby wykonania prac ogrodniczych w rejonie skweru 
     

Imię i Nazwisko

mł.asp. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 227                  
tel:

875641477                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kawaleryjskiej 20 w Suwałkach, w okolicach apteki, w rejonie służbowym nr XI, w porze wieczorowej, od poniedziałku do niedzieli, w godz. 16-22

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, ustalenia własne  oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • luty 2019 – sporządzenie KZD, wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.
 • marzec-kwiecień 2019 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • Luty-lipiec 2019 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów
 • Luty-lipiec 2019 nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
 • monitorowanie oraz kontrole rejonu w celu wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie,
 • podnoszenie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”
 • MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie
 • PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego
     

Imię i Nazwisko

mł. asp. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
tel:875641575            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych, zakłócanie spoczynku nocnego – Suwałki, ul. Emilii Plater 18 w porze wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15-23.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 19.08.2018 r. do 28.02.2019 r.

Zaplanowane działania:

Regularne kontrole w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie;  do dnia 20.09.2019; przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach; kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”;

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
     

Imię i Nazwisko  sierż. szt.  Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  227
tel: 87 5641477                
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, w godzinach popołudniowych i wieczornych, czego skutkiem może być popełnianie wykroczeń porządkowych – Suwałki, ul. Konopnickiej 10A.

zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 12.11.2018 r. do 12.05.2019 r.

Zaplanowane działania:

rozmowy z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu; poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem; podjęcie doraźnych akcji wspólnie z innymi dzielnicowymi oraz Strażą Miejską w ramach działań „Bezpieczne Osiedle” ; spotkanie z administratorami ZBM wypracowanie wspólnych rozwiązań mogących przyczynić się do powiększenia stanu bezpieczeństwa we wskazanym rejonie; nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach; kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM -  Wypracowanie wspólnych rozwiązań mogących przyczynić się do powiększenia stanu bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Mariusz Bogdan

Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
tel: 875641469                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecanie w miejscowości Poddubówek gm. Suwałki przystanek MZK w rejonie posesji - w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 02.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego; w miesiącu luty – kwietnia

 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku w miesiącach kwiecień -czerwiec

 • przeprowadzenie rozmowy z sołtysem Poddubówek,

 • Styczeń – czerwiec 2018 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,

 • Wystąpienie do Urzędu Gminy o uprzątnięcie terenu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • wspólne patrole z dzielnicowym z przyległego rejonu w miesiącach : luty-kwiecień

 • sołtys miejscowości Poddubówek – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

Imię i Nazwisko asp. Bogdan Jabłoński

Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
tel: 875641469                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu poprzez pozostawianie butelek i puszek  w miejscowości Stary Folwark 2a – w rejonie sklepu spożywczego w godzinach popołudniowo -wieczorowych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 13.12.2018 r. do 13.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

Spotkania: z mieszkańcami miejscowości Stary Folwark,  z właścicielem sklepu, z sołtysem wsi, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, wystąpienie do Urzędu Gminy w Suwałkach o częstsze sprzątanie wymienionego terenu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Sołtys miejscowości Stary Folwark – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu oraz zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska

Ładowanie odtwarzacza...
2.74 MB
asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska