KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska 

e-mail: wioletta.kwasniewska@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon pok. 229
tel. 87 564 1467
 Kierownika Rewiru

Imię i Nazwisko st. asp. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1:

Spożywanie alkoholu, przy ul. 11 listopada 2-4 w okolicach placu zabaw i pomiędzy blokam

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul.11 Listopada 2 i 4

 - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

-  Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

 - spotkanie z administratorami międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

 - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie bloku przy ul. Antoniewicza  1 i 1A oraz wiaty śmietnikowej i sklepu z warzywami .

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

-Sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

-Poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

-Kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

-Rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: pawel.marcowka@suwalki.bk.policja.gov.pl

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 4a w okolicach sklepu z alkoholami i pubu na Skarpie w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 22:00.

             

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- spotkanie z właścicielami opisanego baru i sklepu monopolowego, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Kowalskiego 4a.

 -  przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

- kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

-  spotkanie z administratorami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Północ II.

-  nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

 

Pokój i telefon pok. 221
tel: 87 564 1472
Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Imię i Nazwisko st. sierż.
Monika Zielińska
Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie terenu w rejonie całodobowego sklepu monopolowego „Milo” przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 32 w Suwałkach, w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV :

 1.  Sporządzenie Karty Zadania Dorażnego , działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu;
 2. udział w spotkaniach ze społeczeństwem zorganizowanych przez SSM Suwałki;
 3. działania ze Strażą Miejska w Suwałkach ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożenia.
 4. wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 5. spotkanie z mieszkańcami podczas codziennych obchodów, spotkanie z pracownikami i właścicielem sklepu w Suwałkach , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Pokój i telefon pok. 207
tel: 87 564 1471
 
Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Imię i Nazwisko sierż. szt. Sebastian Janus Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr V .

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie bloku Suwałki, ul. Nowomiejska 14 (rejon bloku oraz pobliskiej wiaty śmietnikowej) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego:

1)  sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami bloku przy ul. Nowomiejskiej 14, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie.

2) propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Straży Miejskiej w Suwałkach.

3) rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów i ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP.

4) wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

5) spotkanie z mieszkańcami bloku ul. Nowomiejska 14, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Pokój i telefon

pok. 207
tel: 87 564 1470

Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego, Wyszyńskiego.

Imię i Nazwisko

sierż.szt. Justyna Bzymek

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działań Planu Priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI .

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania przy ul. Jana Pawła II 16 całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego:

 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul Jana Pawła II 16   w Suwałkach.

 – informowanie o konsekwencjach prawnych nieprawidłowego parkowania   w strefie zamieszkania podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania   z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami OPI.

– kontrola rejonu ul. Jana Pawła II 16, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz Spółdzielni Mieszkaniowej

–wspólne  działania ze Strażą Miejską i dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 – spotkanie z mieszkańcami ul. Jana Pawła II 16, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

   
Pokój i telefon

pok. 209
tel. 87 564 1575

 

Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7:

Spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie bramy przy  ul. Kościuszki 51 w Suwałkach w porze wieczorowo-nocnej.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą o kontrole wskazanego rejonu przez patrole SM;

- kontrola w/w miejsca przez Dzielnicowego podczas prowadzonych działań „Bezpieczne Osiedle”, „Nieletni”.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

Pokój i telefon

pok. 208
tel: 87 564 1468

Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów na drodze publicznej przy ul. Żeromskiego w godz. 9:00-21:00 we wszystkie dni tygodnia.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono KZD celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby

- spotkanie z mieszkańcami  ulicy  Żeromskiego w Suwałkach.

- informowanie o konsekwencjach prawnych niestosowania się do znaku B-35 „zakaz postoju” podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin

 - kontrola rejonu ul. Żeromskiego, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

Pokój i telefon pok. 206
tel: 87 564 1475
Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Imię i Nazwisko st. sierż. Marek  Roziewski Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9:

Zaśmiecanie terenów, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  w rejonie bloku nr 10 Osiedle II w Suwałkach w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Działania podejmowane przezdzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP;

- własna kontrola w/w miejsca przez dzielnicowego

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania

- udział w spotkaniach ze społeczeństwem zorganizowanych przez ZBM Suwałki  - Zarządca Osiedla II;

 – działania ze Strażą Miejska w Suwałkach ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożenia

Pokój i telefon pok. 206
tel: 87 564 1475
Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Sawicki Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X:

-Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania tj. rejon przy bloku Utrata 2 w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych.

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania Planu Priorytetowego:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP

- poinformowano Straż Miejską o w/w zagrożeniu z prośbą kontrolę wskazanego rejonu.

- rozmowy z mieszkańcami informowanie ich o zagrożeniu oraz motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku.  

Pokój i telefon pok. 208
tel: 87 564 1468

 
1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Imię i Nazwisko

mł.asp. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI:

Zagroźenie z Krajowej Mapy Zagroźeń Bezpieczeństwa: grupowanie się młodzieźy i nieletnich zagroźonych demoralizacją,  za działkami i posesją na ul. Lotniczej 63, godzinach wieczornych i nocnych zakłócają spokój, zaśmiecają i spoźywają alkohol.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania Planu Priorytetowego:

 •  Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowanie na takie zachowania
 • Wspólne patrole dzielnicowych z przyległego rejonu w trakcie pełnienia służby.
Pokój i telefon pok. 227
tel: 87 564 1477
41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Imię i Nazwisko

mł. asp. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym nr XII zgodnie z planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XII.

W rejonie sklepu Lewiatan ul. E. Plater 20B w Suwałkach oraz przy sąsiednich budynkach nr 20 i 22 dochodzi do grupowania się osób które po wyjściu z alkoholem ze sklepu Lewiatan spożywają go za budynkami. Następnie zaśmiecają rejon pustymi butelkami bądź puszkami po alkoholu. Dochodzi do aktów wandalizmu w postaci niszczenia elewacji budynków. Dążyć do wyeliminowania zagrożeń. Planowane działania: patrole wspólnie ze Strażą miejską, kontrola miejsca zagrożonego przez funkcjonariuszy WPI, Kryminalnych, Dzielnicowego, spotkania ze społeczeństwem w celu ustalenia poprawy bezpieczeństwa.

Pokój i telefon pok. 209
tel: 87 564 1575
24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Imię i Nazwisko  sierż. szt.  Daniel Grabowski Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIII:

Gromadzenie się młodzieży, w godzinach popołudniowych i wieczornych,  która może popełniać wykroczenia porządkowe – Suwałki, plac zabaw pomiędzy ul. Konopnicką 2B, a ul. 1 Maja 10A.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 • Zaangażowanie w realizację działania priorytetowego większej liczby patroli policyjnych, głównie poprzez zwiększenie liczby patroli we wskazanym rejonie - analiza zaistniałych zdarzeń i sporządzanie doraźnych zadań dla służb patrolowych.
 •   Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.
 •   Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem.
 •  Podjęcie doraźnych akcji wspólnie z innymi dzielnicowymi oraz Strażą Miejską w ramach działań „Bezpieczne Osiedle” - zintensyfikowanie kontroli w tym miejscu.
 •  Spotkanie z administratorami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Utrata 2A. Wypracowanie wspólnych rozwiązań mogących przyczynić się do powiększenia stanu bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 •   Nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
 •  Kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzenie rozmów z pracownikami.

 

Pokój i telefon pok. 227
tel: 87 564 1477
Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Mariusz Bogdan Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIV:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu i zaśmiecanie w Przebrodzie w rejonie przystanku.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 •   Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.
 •  przeprowadzenie rozmowy z sołtysem Przebrodu
Pokój i telefon pok. 205
tel: 87 564 1469
Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Imię i Nazwisko asp. Bogdan Jabłoński Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XV:

Spożywanie alkoholu  i zaśmiecanie terenu w miejscowości Płociczno Osiedle 69-71.

Działania podejmowane przez Dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 •  Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • wystąpienie do Urzędu Gminy w Suwałkach o częstsze sprzątanie wymienionego terenu.
Pokój i telefon
pok. 205
tel: 87 564 1469
Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.