PP w Rutce Tartak - KMP Suwałki

PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko asp. Moćkun Andrzej  

e-mail: andrzej.mockun@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 47 714 71 40

tel. kom. 696 471 347

Kierownika Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Lidia Łowczyńska Rejon XXII
tel. 885 997 259

 

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie plaży oraz placu gminnego w miejscowości Wiżajny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 03.07.2020 r. do 03.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec 2020r kontrola, obserwacja i analiza mechanizmu powstawania zagrożenia we wskazanym miejscu podczas obchodu rejonu służbowego oraz reagowanie na wykroczenia i stosowanie sankcji wobec sprawców .

 • sierpień 2020 r sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • wrzesień 2020r spotkania z mieszkańcami gminy Wiżajny oraz pracownikami i właścicielami sklepów z alkoholem, nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy, GKRPA oraz dyrekcją SP w Wiżajnach. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom w ramach obchodu, proponowanie korzystania z KMZB jak też telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń.

 • październik 2020r przeprowadzenie, spotkań- pogadanek z uczniami oraz nauczycielami z zakresu szeroko po pojętej prewencji kryminalnej.

 • listopad – grudzień 2020 r. działanie poprzedzone obserwacją zdiagnozowanego zagrożenia, analiza aktualnego stanu oraz ustalenie wad zastosowanych rozwiązań technicznych i regulacji generujących problemów.

 • styczeń 2021r. spotkania z mieszkańcami , zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego zastał osiągnięty, ewentualnie określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Wiżajnach na czele z Wójtem w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Dyrekcja SP w Wiżajnach, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą.

 • Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji w KMP Suwałki udział w przeprowadzeniu pogadanek z uczniami na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i małoletnich lub nieletnich sprawców czynów karalnych, nieletnich wskazujących symptomy demoralizacji lub zagrożonych demoralizacją.

 • GKRPA w Wiżajnach działania w zakresie własnych kompetencji w tym informowanie o ewentualnych sygnałach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie gminy, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Pokój i telefon tel.  47 714 71 45 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko mł. asp. Przemysław Rydzewski Rejon XXIII
tel. 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócenia spokoju, porządku publicznego oraz zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie plaży gminnej nad jeziorem Pobondzie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 20.04.2020 r. do 20.10.2020 r.

Zaplanowane działania:

kwiecień- maj 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem odstąpiono od organizowania spotkań z mieszkańcami , na rzecz indywidualnych spotkań w czasie obchodu, kontaktów telefonicznych i e-mailowych mających na celu przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego. Nawiązanie kontaktu z pracownikami, właścicielami sklepów z alkoholem w w/w miejscowości, jak również wstępne rozmowy o nawiązaniu współpracy z SP w Rutce Tartak, Urzędem Gminy w Rutce Tartak. Wzmożone kontrole, pod kątem przeciwdziałania grupowaniu się młodzieży.

- maj- sierpień 2020 - jeżeli będzie już taka możliwość to nawiązanie pełnej współpracy z SP w Rutce Tartak w zakresie organizacji prelekcji, pogadanek na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej nieletnich, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie, sporządzenie kolejnej Karty Zadania Doraźnego.

- maj - wrzesień 2020 systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- październik 2020 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartk w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 • Sołtysi wsi Pobondzie w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu

 • Dyrekcja SP w Rutce Tartak, celem współpracy w organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych.

 

Pokój i telefon tel.  47 714 71 43 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

     
 
     

     
 
     

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 567 24 03.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.