Wzór wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej - KMP Suwałki

Wzór wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej