Kierownictwo - KMP Suwałki

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 24.01.2012

Kadra Kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
 
 
 
 
 

 Komendant  Miejski Policji w Suwałkach
młodszy inspektor Adam Miezianko 
 
 
p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach
komisarz Marek Andryszczyk