Kierownictwo - KMP Suwałki

Kierownictwo

Kierownictwo

Kadra Kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
 
 
 
Komendant Miejski Policji w Suwałkach
podinsp. Jacek Tarnowski
 
 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach
podinsp. Adam Miezianko