Jednostki Policji - KMP Suwałki

Jednostki Policji

Jednostki Policji

Data publikacji 03.02.2012

1. Komenda Miejska Policji w Suwałkach 16-400 Suwałki,
ul. Pułaskiego 26,
tel. (87) 5672403
e-mail: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
2.  Posterunek Policji w Bakałarzewie 16-423 Bakałarzewo,
ul. Rynek 12,
tel. (87) 5641750 
e-mail: pp-bakalarzewo@bk.policja.gov.pl
3.  Posterunek Policji w Filipowie 16-424 Filipów,
ul. Wólczańska 2,
tel. (87) 5641811 
e-mail: pp-filipow@bk.policja.gov.pl
4. Posterunek Policji w Rutce -Tartak 16-406 Rutka -Tartak,
ul. 3-go Maja 3,
tel. (87) 5641812 
e-mail: pp-rutka-tartak@bk.policja.gov.pl