Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 19.02.2020

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Policjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania informacji bądź porady. To kolejna edycja inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Suwalska Policja, jak co roku, bierze aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Poinformują również osoby pokrzywdzone o ośrodkach świadczących pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

W dniach 21, 24,25,26,27,28 lutego 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz w Posterunkach Policji w Bakałarzewie, Filipowie oraz Rutce-Tartak, można skorzystać ze wsparcia i porady specjalistów.