Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły

Data publikacji 09.09.2019

W ostatnich dniach policjanci z suwalskiej drogówki realizowali działania pod nazwą „Gimbus”. Głównym celem prowadzonych kontroli była poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu dowożonych do i ze szkół zbiorowymi środkami transportu.

W ramach działań „Gimbus”, trwających od 2 do 6 września, suwalscy funkcjonariusze przeprowadzili kolejne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkoły.  W trosce o bezpieczeństwo kierujących i pasażerów mundurowi zwracali uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na szczęśliwe dotarcie do celu. W głównej mierze koncentrowali się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących gimbusami. Policjanci kontrolowali także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców. W ramach działań skontrolowano 148 pojazdów indywidualnie przewożących dzieci oraz 26 gimbusów. Podczas kontroli ujawnione zostały tylko drobne nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdów w związku z tym trzech  kierujących pouczono. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi. Tego typu działania  „drogówki” z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

  • Policjant w umundurowaniu służbowym w białej czapce na głowie sprawdza stan techniczny bus-a
  • Policjant w umundurowaniu służbowym w białej czapce na głowie sprawdza dokumentację bus-a
  • Policjant w umundurowaniu służbowym w białej czapce na głowie sprawdza stan techniczny gimbus-a