Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Data publikacji 14.02.2019

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Policjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania informacji bądź porady. To kolejna edycja inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Suwalska Policja, jak co roku, bierze aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Poinformują również osoby pokrzywdzone o ośrodkach świadczących pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

W dniach 18- 24 lutego 2019 roku Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz w Posterunkach Policji w Bakałarzewie, Filipowie oraz Rutce-Tartak, można skorzystać ze wsparcia i porady specjalistów.


 

Data

Osoba dyżurująca

Godziny dyżuru

Miejsce dyżuru

Numer telefonu

20-22.

02.2019

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt. Wioletta Kwaśniewska

10.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

(87) 56414-67

18.02.2019

mł. asp. Sylwia Nowak

09.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 255

18.02.2019

mł. asp. Łukasz Opanowski

14.00-16.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 244

18.02.2019

asp. szt. Bogdan Mentel

11.00-14.00

Posterunek Policji

w Filipowie,

ul. Wólczańska 2

606 619 567

19.02.2019

asp. Mariusz Romanowski

09.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 241

19.02.2019

sierż. szt. Daniel Grabowski

14.00-16.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

887 884 043

19.02.2019

asp.szt. Artur Kordowski

 

 

10.00-14.00

Posterunek Policji

w Rutce-Tartak,

ul. 3 Maja 3

696 471 347

20.02.2019

sierż. szt. Justyna Bzymek

09.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 246

20.02.2019

asp. Paweł Marcówka

14.00-16.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 243

20.02.2019

asp. szt. Artur Kordowski

 

 

10.00-14.00

Posterunek Policji

w Rutce-Tartak

ul. 3 Maja 3

696 471 347

 

20.02.2019

asp. Adam Raczkowski

8.00-12.00

Posterunek Policji

w Filipowie,

ul. Wólczańska 2

(87) 564 18 11

21.02.2019

st. sierż. Marek Roziewski

09.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 252

21.02.2019

asp. szt. Mariusz Bogdan

14.00-16.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 256

 

21.02.2019

sierż. Rafał Domański

12.00-14.00

Posterunek Policji

w Filipowie,

ul. Wólczańska 2

885 997 251

21.02.2019

asp. Dariusz Kalinowski

12.00-14.00

Posterunek Policji w Bakałarzewie,

ul. Rynek 12

885 997 250

22.02.2019

mł. asp.Michał Bałazy

9.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 247

22.02.2019

st. asp. Hubert Konopko

18.00-20.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 240

22.02.2019

asp. szt. Jan Jankowski

15.00-17.00

Punkt Przyjęć Interesantów w Raczkach, ul. Nowe Osiedle 4

885 997 262

23.02.2019

mł. asp. Sylwia Nowak

09.00-12.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 255

23.02.2019

sierż. szt. Daniel Grabowski

14.00-16.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

887 884 043

24.02.2019

st. sierż. Marek Roziewski

08.00-10.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 252

24.02.2019

sierż. szt. Mariusz Różański

13.00-15.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 248

24.09.2019

asp. Bogdan Jabłoński

13.00-15.00

Wydział Prewencji

KMP w Suwałkach,

ul. Pułaskiego 26

885 997 257


 

Uwaga! Osoba pokrzywdzona może liczyć na pomoc policjantów każdego dnia.