"BEZPIECZNY PRZEJAZD” W SUWAŁKACH - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"BEZPIECZNY PRZEJAZD” W SUWAŁKACH

Data publikacji 13.02.2019

Policjanci z suwalskiej drogówki, wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Straży Ochrony Kolei, reagowali na wykroczenia oraz sprawdzali prawidłowość oznakowania w rejonie przejazdów kolejowych. Niestety nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego stosowali się do obowiązujących przepisów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wspólnie z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku oraz Straży Ochrony Kolei, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwracali wczoraj szczególną uwagę na wykroczenia popełniane w rejonie przejazdów kolejowych. Mundurowi sprawdzali też prawidłowość oznakowania w tych obszarach. Wszystko po to, aby kształtować i utrwalać bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, związanych z niezachowaniem należytej ostrożności.

Niestety tylko wczoraj mundurowi ujawnili aż 60 wykroczeń, z czego 7 dotyczyło zlekceważenia przez kierujących zatrzymania się przed znakiem „STOP”. Około godziny 9.00 w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej kierujący Mercedesem nie dość, że zignorował znak "STOP", umiejscowiony przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, to jeszcze zaczął wyprzedzać bezpośrednio na torowisku pojazd ciężarowy, znajdujący się przed nim. Manewr ten kontynuował pomimo, znajdującej się na jezdni linii podwójnej ciągłej aż do skrzyżowania z ulicą Topazową. Mundurowi niezwłocznie zatrzymali kierującego. Podczas rozmowy z 29- latkiem, siedzącym za kierownicą, policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo wyszło na jaw, że pojazd, którym poruszał się, nie ma aktualnych badań technicznych.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.