WSPÓLNE PATROLE POLSKO- LITEWSKIEJ POLICJI - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE PATROLE POLSKO- LITEWSKIEJ POLICJI

Data publikacji 27.06.2018

Niezmiennie od lat trwa współpraca między polską a litewską Policją. Suwalscy policjanci połączyli dzisiaj swoje siły z policjantami z Litwy. Mundurowi z obu przygranicznych jednostek Policji, dbając o poprawę bezpieczeństwa na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, pełniąc wspólne patrole.

Polska i litewska Policja, dbając o poprawę bezpieczeństwa na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, już od kilku lat prowadzi wspólne przygraniczne patrole. Także dzisiaj, na drodze krajowej Nr 8, możemy spotkać patrole polsko-litewskie, które przeprowadzać będą wzmożone kontrole pojazdów osobowych i ciężarowych.  

Funkcjonariusze, Wydziału Ruchu Drogowego  i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, którzy pełnią służbę we wspólnych patrolach zostali odpowiednio przeszkoleni, zapoznali się m.in. ze strukturą organizacyjną i zakresem działań Policji z Polski i Litwy, a także z przepisami prawa – będzie to gwarancja sprawnego współdziałania.

Od momentu wejścia do Strefy Schengen granicę pomiędzy Polską a Litwą można swobodnie przekraczać. Jest to duże udogodnienie, dzięki któremu znacznie poprawiła się płynność ruchu tranzytowego oraz możliwość przemieszczania się ludności. Zdecydowanie wiąże się to ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, dlatego ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez częstsze wspólne transgraniczne patrole i monitorowanie obszaru.

Dzięki współpracy polsko – litewskiej bezpieczniej czują się obywatele obu państw - szczególnie w rejonach przygranicznych.