Patrol polsko-litewski - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Patrol polsko-litewski

Data publikacji 28.03.2018

Suwalscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego połączyli dzisiaj swoje siły z policjantami z litewskiego Mariampola. Mundurowi z obu przygranicznych jednostek Policji, dbając o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, pełnią wspólne patrole.

Suwalska i mariampolska drogówka, dbając o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, już od kilku lat prowadzi wspólne przygraniczne patrole. Także dzisiaj, na drodze krajowej Nr 8, możemy spotkać patrol polsko-litewski, który przeprowadzać będzie wzmożone kontrole drogowe pojazdów osobowych i ciężarowych.  

Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę we wspólnych patrolach zostali odpowiednio przeszkoleni, zapoznali się m.in. ze strukturą organizacyjną i zakresem działań Policji z Polski i Litwy, a także z przepisami prawa – będzie to gwarancja sprawnego współdziałania.

Podobne działania, zapewniające lepszą ochronę porządku publicznego na terenach przygranicznych, będą kontynuowane w przyszłości.