Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 9 - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 9

Data publikacji 12.03.2018

O prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach stosowania środków psychoaktywnych rozmawiali z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach przedstawiciele Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Profilaktycy wskazywali młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, zwłaszcza te niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach, w piątek, odbyło się kolejne spotkanie, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”, dotyczącego profilaktyki uzależnień. Tym razem policjanci rozmawiali z uczniami klas VII. Do udziału w lekcji profilaktyki zaprosili także przedstawicieli z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Suwałkach oraz eksperta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Prelegenci wskazywali młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje psychoaktywne, zwłaszcza te niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami.

Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej omówił medyczne aspekty stosowania środków psychoaktywnych. Słuchacze poznali definicję substancji psychoaktywnych oraz przypomnieli sobie, co to jest uzależnienie. Usłyszeli także dane statystyczne, dotyczące zatruć tymi substancjami. Podczas tego panelu omówiono również konsekwencje zażywania dopalaczy, mechanizm uzależnienia i ich wpływ na organizm. Młodzi ludzie dowiedzieli się także, jak poznać, że dana osoba zażyła substancję psychoaktywną i co należy wtedy zrobić.

W dalszej kolejności ekspert z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przedstawił, na konkretnych przykładach, konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Wspólnie z młodzieżą ustalił przyczyny zażywania tych substancji oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.

W ostatniej części przedsięwzięcia funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach omówili stan bezpieczeństwa na drogach powiatu suwalskiego. Policjanci przypomnieli również najważniejsze kwestie związane z ich bezpieczeństwem na drodze.

Wiele emocji wzbudziły także alko-gogle, w których otoczenie postrzega się oczami osoby nietrzeźwej. Powodują one m.in. zniekształcenie obrazu, spowolnienie reakcji i problemy z oceną odległości. Jest to sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym KIK-76”, finansowanego ze środków Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.

Funkcjonariusze przedstawili młodym ludziom aspekty prawne, związane z problematyką uzależnień. Wyjaśnili słuchaczom m.in. kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”. Przedstawiono również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem.

Wszyscy prelegenci podkreślili, że zażywanie substancji psychoaktywnych w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie - pogłębia je.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że lekcje profilaktyki pozwolą młodym ludziom usystematyzować ich wiedzę odnośnie poruszanych zagadnień.