Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu suwalskiego

Data publikacji 08.02.2018

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach kolejny raz przeprowadzili akcję na drogach pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. To właśnie ci użytkownicy dróg ponoszą najtragiczniejsze skutki wypadków.

Suwalscy policjanci systematycznie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania kontrolne, na wybranych odcinkach dróg całego powiatu, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekty bycia widocznym na drodze.

Podczas wczorajszych działań mundurowi sprawdzali, jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię. Niestety nie obyło się bez mandatów i pouczeń. Mundurowi ujawnili 48 kierowców oraz 16 pieszych, którzy w rejonie przejść dla pieszych popełnili wykroczenia. Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz na niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto mundurowi zatrzymali dwa dowody rejestracyjne.

Policjanci nieustannie przypominają !

Piesi i rowerzyści – to grupa szczególnego zagrożenia skutkami wypadków drogowych. Nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ w przeciwieństwie do kierujących pojazdami, osób tych nie chroni zderzak, maska samochodu, poduszka powietrzna, ani pasy bezpieczeństwa.