Nie bądźmy obojętni - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni

Data publikacji 03.01.2018

Suwalscy policjanci rozdają elementy odblaskowe osobom bezdomnym oraz apelują o zainteresowanie się osobami starszymi, samotnymi, chorującymi i nieporadnymi życiowo.

Okres zimowy niesie za sobą  zagrożenie wychłodzeniem organizmu, na które narażone są głównie osoby starsze, nieporadne, samotne i nadużywające alkoholu. Suwalscy policjanci patrolują miejsca gromadzenia się osób bezdomnych – wskazanych przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ujawnionych w ramach służby obchodowej. Wyposażają te osoby w elementy odblaskowe, by po zmroku byli widoczni na drodze.  W sytuacjach kryzysowych przewożeni są do miejskiej noclegowni lub Pomieszczenia dla Osób Nietrzeźwych.

Suwalska Policja apeluje o interwencje w przypadku zauważenia osoby zagrożonej wychłodzeniem – bezpośrednio na alarmowy nr telefonu 997 lub 112. Miejsce przebywania osoby bezdomnej lub żebrzącej można również wskazać w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonuje również Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 800 444 989, gdzie można uzyskać informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.