Powitanie nowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powitanie nowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach

Data publikacji 30.10.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku powołał nadkomisarza Sławomira Kołakowskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się uroczystość objęcia stanowiska przez nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach. W obecności zaproszonych gości, a także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendant Miejski Policji w Suwałkach podinspektor Adam Miezianko wręczył akt powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarzowi Sławomirowi Kołakowskiemu, życząc mu jednocześnie, jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa. W swoim przemówieniu Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił, że "(...) jego zastępca, to policjant z dużym doświadczeniem. Dodał, że pion kryminalny trafia pod dobre skrzydła".

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarz Sławomir Kołakowski karierę resortową rozpoczął w 1996 roku, pełniąc służbę w Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej na stanowiskach dochodzeniowych. Kolejne szczeble kariery przechodził w Komisariacie Policji w Wasilkowie, a od 2008 roku w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komnedy Miejskiej Policji w Białymstoku. Zdobyte doświadczenie zawodowe zaowocowało mianowaniem go w 2016 roku na stanowisko Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu, a w maju 2016 r. na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim.

Nadkomisarz Sławomir Kołakowski ma 44 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W swojej karierze zawodowej może poszczycić się zajęciem w 2015 roku I miejsca Garnizonu Podlaskiego w Ogólnopolskim Konkursie Służb Kryminalnych w kategorii „Nadzór nad Służbą Kryminalną”. Na co dzień interesuje się sportem oraz majsterkowaniem i metaloplastyką.