Z suwalską Policją na pikniku organizacji pozarządowych - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z suwalską Policją na pikniku organizacji pozarządowych

Data publikacji 11.09.2017

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wzięli udział w pikniku organizacji pozarządowych. Promowali narzędzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz nowy prewencyjny program „poMOC, a nie przeMOC”.

W minioną sobotę suwalscy policjanci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w 5 Integracyjnym Pikniku Centrum Trójki, połączonym z Międzynarodowym Dniem Osób Niesłyszących, zorganizowanym przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Polski Związek Głuchych.

Przedstawiciele suwalskiej Policji informowali zebranych o uruchomionej ponad rok temu aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, poprzez aktywny udział każdego mieszkańca i zachęcali do korzystania z niej.

Uczestnikami pikniku, w dużej części, było środowisko senioralne oraz osoby z niepełnosprawnością, w związku z czym zaprezentowane zostały główne założenia nowego programu profilaktycznego pn. „poMOC, a nie przeMOC”, mającego na celu przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Przekazywane treści tłumaczone były na język migowy osobom niedosłyszącym.

Uczestnicy spotkania brali udział w konkursie wiedzy, również w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Najmłodszym uczestnikom przypomniano zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane słodkimi upominkami.

Praca w Policji