Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły

Data publikacji 07.09.2017

Policjanci z suwalskiej drogówki realizowali działania pod nazwą „Gimbus”. Głównym celem prowadzonych kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu dowożonych do i ze szkół.

Wczoraj w  ramach działań „Gimbus”, suwalscy funkcjonariusze przeprowadzili kontrole pojazdów, przewożących dzieci i młodzież do szkoły.  W trosce o bezpieczeństwo kierujących i pasażerów mundurowi zwracali uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na szczęśliwe dotarcie do celu. W głównej mierze koncentrowali się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących. Policjanci kontrolowali także wymagane dokumenty, uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców. W ramach działań policjanci skontrolowali 15 gimbusów oraz 31  pojazdów, przewożących dzieci. Podczas kontroli nie ujawniono nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego i wyposażenia pojazdów. Wszyscy skontrolowani kierowcy, dowożący dzieci do szkół, byli trzeźwi. Tego typu działania  „drogówki” z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Wszystkie te działania są realizowane po to, by w nowym roku szkolnym, dzieci i młodzież mogły bezpiecznie pokonywać swoją codzienną trasę do szkoły i domu.

 

Praca w Policji