Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu suwalskiego

Data publikacji 04.08.2017

Policjanci z suwalskiej drogówki kolejny raz przeprowadzili akcję na drogach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo to właśnie ci użytkownicy dróg ponoszą najtragiczniejsze skutki wypadków.

Suwalscy policjanci systematycznie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To wzmożone działania kontrolne, na wybranych odcinkach dróg całego powiatu, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Akcja ma na celu przede wszystkim poprawę  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekty bycia widocznym na drodze.

Podczas wczorajszych działań mundurowi sprawdzali, jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię. Niestety nie obyło się bez mandatów i pouczeń. Mundurowi ujawnili 27 kierowców oraz 15 pieszych, którzy w rejonie przejść dla pieszych popełnili wykroczenia. Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej.


Policjanci nieustannie przypominają !

Piesi i rowerzyści – to grupa szczególnego zagrożenia skutkami wypadków drogowych. Nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ w przeciwieństwie do kierujących pojazdami, osób tych nie chroni zderzak, maska samochodu, poduszka powietrzna, ani pasy bezpieczeństwa.

Praca w Policji