Lekcja profilaktyki w Zespole Szkół w Starym Folwarku. - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcja profilaktyki w Zespole Szkół w Starym Folwarku.

Data publikacji 12.04.2017

Przedstawiciele suwalskiej Policji przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami Zespołu Szkół w Starym Folwarku. W czasie spotkań rozmawiano o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, czynach karalnych najczęściej popełnianych przez młodych ludzi, ale także o cyberprzemocy.

Przedstawiciele z Wydziału Prewencji suwalskiej Policji odwiedzili wczoraj uczniów Zespołu Szkół w Starym Folwarku.

Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na odpowiedzialność za swoje działania. Wyjaśniono uczniom co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Uczestnikom spotkania przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Specjaliści nie tylko udzielali szczegółowych informacji, ale podawali również przykłady negatywnych zachowań młodzieży. Wszystko po to, aby uzmysłowić młodym ludziom, że za takie zachowania można stanąć przed sądem. Nie zapominajmy, że od ukończenia 13 roku życia ponosimy już odpowiedzialność prawną za nasze czyny, ale i przed 13 rokiem życia o naszych zachowaniach niezgodnych z prawem, czyli o demoralizacji, policja informuje sąd. Specjaliści starali się przekazać młodzieży jak najwięcej ważnych wskazówek, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Poza tym policyjni profilaktycy rozmawiali z uczniami o cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że to negatywne zjawisko wykorzystuje media elektroniczne, takie jak Internet, czy telefonia komórkowa. W swej lekkiej odmianie, opiera się na SMS-ach i e-mailach o obraźliwej treści, przybierając głównie formę wyzywania, straszenia lub poniżania kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonów komórkowych. Zdecydowanie bardziej drastyczną formą cyberprzemocy jest dręczenie poprzez używanie komunikatorów internetowych, dokonywanie wpisów na forach dyskusyjnych, czy też robienie zdjęć komórkami, rejestrowanie filmów i udostępnianie ich w Internecie bez zgody osoby nagrywanej.

Celem realizowanych cyklicznie w szkołach lekcji profilaktycznych jest wykształcenie wśród najmłodszych prawidłowej reakcji w sytuacjach związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy.

Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoli młodym ludziom usystematyzować ich wiedzę tak, żeby mogli bezpiecznie poruszać się w sieci.  

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinny szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą, bądź inną osobą dorosłą.  Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt ze specjalistami pod nr telefonu 116 111. Razem łatwiej rozwiązać problem.

Praca w Policji