Policjanci z profilaktyką uzależnień w szkole - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z profilaktyką uzależnień w szkole

Data publikacji 20.03.2017

O prawnych, medycznych i psychologicznych aspektach stosowania środków psychoaktywnych rozmawiali z gimnazjalistami Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach przedstawiciele Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Straży Miejskiej. Prelegenci wskazywali młodym ludziom jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze.

W miniony piątek (17.03), w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu dotyczącego profilaktyki uzależnień. Tym razem policjanci rozmawiali z uczniami Gimnazjum nr 7 w Suwałkach. Spotkanie swoją osobą zaszczyciła tym razem Pani Prezydent Ewa Sidorek, która dziękowała za prowadzone do tej pory prelekcje. Do udziału w lekcji profilaktyki zaproszono, już tradycyjnie - Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach, eksperta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz przedstawiciela Straży Miejskiej w Suwałkach. Prelegenci wskazywali młodym ludziom jakie zagrożenia niosą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze.

Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej omówił medyczne aspekty stosowania środków psychoaktywnych. Słuchacze poznali definicję substancji psychoaktywnych oraz przypomnieli sobie, co to jest uzależnienie. Usłyszeli także dane statystyczne, dotyczące zatruć tymi substancjami. Podczas tego panelu omówiono również konsekwencje zażywania dopalaczy, mechanizm uzależnienia i ich wpływ na organizm. Młodzi ludzie dowiedzieli się także, jak poznać, że dana osoba zażyła substancję psychoaktywną i co należy wtedy zrobić.
Następnie ekspert z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przedstawił, na konkretnych przykładach, konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Wspólnie z młodzieżą ustalił przyczyny zażywania tych substancji, skuteczne sposoby odmawiania ich zażywania oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.
Podczas tego panelu gimnazjaliści poznali także aspekty prawne, związane z problematyką uzależnień. Przypomniano słuchaczom m.in. kto to jest „nieletni”, co to jest „demoralizacja” i „czyn karalny”. Przedstawiono również środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Wszyscy prelegenci podkreślili, że zażywanie substancji psychoaktywnych w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, a wręcz przeciwnie - pogłębia je.

Na dzień 21 marca 2017 roku przypada pierwszy dzień wiosny. W dniu tym zwanym przez młodzież „Dniem wagarowicza”  oraz w dniach poprzedzających odbywa się wiele imprez organizowanych przez szkoły i centra kultury. Policjanci przypominali aby młodzi ludzie świętowali  nadejście nowej pory roku zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku.

 

Praca w Policji