Bezpieczne Ferie na Suwalszczyźnie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie na Suwalszczyźnie

Data publikacji 02.02.2017

Profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach kontynuują działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Wspólnie z przedstawicielami innych instytucji odwiedzają młodych ludzi, odpoczywających na Suwalszczyźnie. Podczas spotkań rozmawiają z nimi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Wczoraj profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak i przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, spotkali się ze sportowcami z Fundacji Akademia Piłkarska Wigry oraz z młodzieżą z Ełku, wypoczywającą w Gawrych Rudzie.

Podczas zajęć prelegenci rozmawiali z młodymi ludźmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono słuchaczom znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych i zasady ich zawiadamiania.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w czasie spotkania były zagrożenia w Internecie. Często się bowiem zdarza, że młodzi ludzie, nie mając pomysłu na spędzenie wolnego czasu, przez wiele godzin przebywają w sieci. Podkreślono, że internet, mimo wielu zalet niesie również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

Starszym słuchaczom przypomniano, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność prawną już po ukończeniu 13 roku życia. W trakcie wizyty wyjaśniono nastolatkom, co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Rozmawiano z młodymi ludźmi o tym, gdzie kończą się granice żartów, a zaczyna się przemoc rówieśnicza. 

Młodzi ludzie dowiedzieli się także o innych niebezpieczeństwach, a mianowicie o bakteriach. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Suwałkach omówili ten rodzaj zagrożenia, posiłkując się ciekawym filmem. Przypomniano także zasady profilaktyki grypy.

Funkcjonariusz Placówki SG w Rutce-Tartak przedstawił m.in. zasady przekraczania granic kraju.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Działania będą kontynuowane do końca zimowego wypoczynku.