Bezpieczne ferie na Suwalszczyźnie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie na Suwalszczyźnie

Data publikacji 18.01.2017

Profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach realizują program profilaktyczny „Bezpieczne ferie”. Wspólnie z przedstawicielami innych instytucji odwiedzają uczniów na terenie miasta i powiatu suwalskiego. Podczas spotkań rozmawiają z nimi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Ferie zimowe, to przede wszystkim czas wypoczynku, beztroskich zabaw w domu i na świeżym powietrzu oraz różnego rodzaju wyjazdów na zimowiska, ale też związane z tym zagrożenia.

Dzisiaj policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak i przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach. Wczoraj odwiedzili młodzież Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

Podczas zajęć prelegenci rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono słuchaczom znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych i zasady ich zawiadamiania.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w czasie spotkania były zagrożenia w Internecie. Często się bowiem zdarza, że młodzi ludzie, nie mając pomysłu na spędzenie wolnego czasu, przez wiele godzin przebywają w sieci. Podkreślono, że internet, mimo wielu zalet niesie również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

Starszym słuchaczom przypomniano, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność prawną już po ukończeniu 13 roku życia. W trakcie wizyty wyjaśniono nastolatkom, co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Rozmawiano z młodymi ludźmi o tym, gdzie kończą się granice żartów, a zaczyna się przemoc rówieśnicza. 

Młodzi ludzie dowiedzieli się także o innych niebezpieczeństwach, a mianowicie o bakteriach. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Suwałkach omówili ten rodzaj zagrożenia, posiłkując się ciekawym filmem. Przypomniano także zasady profilaktyki grypy.

Funkcjonariusz Placówki SG w Rutce-Tartak przedstawił m.in. zasady przekraczania granic kraju.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Działania będą kontynuowane do końca zimowego wypoczynku.

Wspólnie zadbajmy, aby zbliżające się ferie były udane i bezpieczne.