Policyjny Punkt Informacyjny dot Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny Punkt Informacyjny dot Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 29.08.2016

Przedstawiciele suwalskiej Policji przez kolejne dni informowali o możliwości zamieszczenia informacji o miejscach wymagających zainteresowania funkcjonariuszy w ramach pilotażowego programu dot. interaktywnej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Przez kolejne dwa dni tj. 26 oraz 27 sierpnia br., w Suwałkach, na Placu Marii Konopnickiej oraz na terenie miejskiego bazaru, suwalscy profilaktycy udzielali informacji lokalnej społeczności w zakresie możliwości zgłoszenia niepokojących zjawisk społecznych oraz miejsc ich występowania na udostępnionej na stronie Policji "mapie zagrożeń bezpieczeństwa".  Uruchomiony w dniu 1 lipca pilotażowy program ma na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej w poziom bezpieczeństwa lokalnego. Każdy mieszkaniec może zamieścić informację, która jest weryfikowana przez funkcjonariuszy i w zasadnych przypadkach podejmowane są działania mające na celu niwelowanie zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.