Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Suwalski Punkt Informacyjny, dotyczący Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 22.07.2016

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zorganizowali punkty informacyjne, gdzie osoby zainteresowane mogły zapoznać się z możliwościami i zasadami korzystania z nowego narzędzia Policji, tj. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pilotaż interaktywnej „Mapy” ruszył 01 lipca b.r., m.in. na terenie województwa podlaskiego.

Przez kolejne trzy dni tj. od wtorku do czwartku (19-21 lipca br.), w Suwałkach, na Placu Marii Konopnickiej, suwalscy profilaktycy udzielali informacji w zakresie możliwości zgłoszenia niepokojących zjawisk społecznych oraz miejsc ich występowania na "Mapie zagrożeń bezpieczeństwa". Uruchomiony w dniu 1 lipca pilotażowy program ma na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej w poziom bezpieczeństwa lokalnego. Każdy mieszkaniec może zamieścić informację, która jest weryfikowana przez funkcjonariuszy i w zasadnych przypadkach podejmowane są działania, mające na celu niwelowanie zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.

Spotkanie z przedstawicielami Policji służyło również propagowaniu bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz znakowaniu rowerów.