Konsultacje społeczne w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Suwałkach

Data publikacji 10.03.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem rozmawiano na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wczoraj, w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, przy ul. T. Noniewicza 83 odbyły się kolejne konsultacje społeczne z mieszkańcami Suwałk, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Suwałkach. W przedsięwzięciu uczestniczyli także: Prezydent Miasta Suwałk, asystent posła Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel z KWP w Białymstoku, samorządowcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, SALOS-u i innych organizacji pozarządowych, a także opieki społecznej, służb i inspekcji oraz mieszkańcy i przedstawiciele mediów.

Zebranych powitał Komendant Miejski Policji w Suwałkach, który podziękował za przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

Następnie przybyli mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu, wykonanego przez młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

W dalszej części spotkania I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach zapoznał słuchaczy z analizą, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie działania KMP w Suwałkach i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy w tym zakresie oraz przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim nadal odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

14 marca 2016 r. - godz. 17.00 – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, przy ul. Wigierskiej 32 (konsultacje dot. mieszkańców z ul.: Wigierskiej, Ogrodowej, Osiedla II, ul. 1-go Maja, Kościuszki);


15 marca 2016 r. - godz. 17.00 – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, przy ul. Wigierskiej 32 (konsultacje dot. mieszkańców z ul. E. Plater, Osiedla II);

16 marca 2016 r. - godz. 17.00 – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, przy ul. Wigierskiej 32 (konsultacje dot. mieszkańców z Osiedla II, ul.: Konopnickiej, E. Plater i Woj. Polskiego);

 

17 marca 2016 r. - godz. 17.00 – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, przy ul. Wigierskiej 32 (konsultacje dot. mieszkańców z Osiedla II, ul.: Wesołej i Dwernickiego);


 18 marca 2016 r. - godz. 17.00 – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, przy ul. Wigierskiej 32 (konsultacje dot. mieszkańców z ul.: Skłodowskiej, Kościuszki i Ciesielskiej);