Konsultacje społeczne w Starym Folwarku i Płocicznie Tartak - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Starym Folwarku i Płocicznie Tartak

Data publikacji 25.02.2016

Wczoraj odbyły się kolejne konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem policjanci debatowali z mieszkańcami Starego Folwarku i Płociczna Tartak.

Wczoraj odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach  z lokalną społecznością w Starym Folwarku i Płocicznie Tartak. W konsultacjach zorganizowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” udział wzięli Wójt Gminy Suwałki, naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, dzielnicowy  oraz mieszkańcy gminy. Spotkanie miało na celu poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Suwałki oraz odniesienie się do tworzenia mapy zagrożeń. Debata rozpoczęła się przedstawieniem oceny stanu bezpieczeństwa na danym terenie oraz szczegółowych założeń „mapy zagrożeń”. W dalszej części spotkania omówiono zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym. Szczególnie ważny był na tym etapie spotkania udział zebranych w dyskusji dotyczącej miejsc szczególnie zagrożonych.