Konsultacje społeczne w Suwalskiej Radzie Seniorów - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Suwalskiej Radzie Seniorów

Data publikacji 23.02.2016

Dzisiaj w Suwalskiej Radzie Seniorów odbyło się kolejne ze spotkań poświęcone, zapowiedzianej przez MSWiA, budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

W związku z tworzoną „mapą zagrożeń bezpieczeństwa” suwalscy policjanci spotkali się dzisiaj z Suwalską Radą Seniorów. W konsultacjach społecznych udział wzięli między innymi przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz mieszkańcy. Osoby, które przybyły na debatę, wskazywały policjantom spostrzeżenia oraz wnioski dotyczące  zagrożeń bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zapisane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:
 

24 luty 2016 r. - godz. 16.00 – Zespół Szkół w Płocicznie Tartak (konsultacje dot. gminy Suwałki);

24 luty 2016 r. - godz. 18.00 – Zespół Szkół w Starym Folwarku (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 9.00 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 10.45 – Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, przy ul. Ogrodowej 49 (konsultacje dot. gminy Suwałki);

25 luty 2016 r. - godz. 13.00 – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 33 (konsultacje dot. gminy Suwałki);