Konsultacje społeczne w Suwałkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Suwałkach

Data publikacji 23.02.2016

Trwają konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Wczoraj odbyły się kolejne dwa spotkania z mieszkańcami. Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami Suwałk w Zarządzie Budynków Mieszkalnych oraz w Bibliotece Publicznej. Wnioski z debat będą bazą do tworzonej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Wczoraj o godzinie 17:00 suwalska policja zorganizowała  dwa spotkania w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne  odbyły się w siedzibie Zarządu Budynku Mieszkalnych przy ul. Wigierskiej oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. E. Plater. W debacie udział wzięli między innymi przedstawiciele placówek oraz mieszkańcy. Osoby, które przybyły na debaty, wskazywały policjantom spostrzeżenia oraz wnioski dotyczące  zagrożeń bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zapisane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem wdrożenia „Mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „Mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.