Konsultacje społeczne w Jeleniewie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Jeleniewie

Data publikacji 17.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne na terenie powiatu suwalskiego, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami gm. Jeleniewo.

Dzisiaj w Bibliotece w Jeleniewie odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Jeleniewo. Uczestniczyli w nim także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, przedstawiciele Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz dyrekcja szkoły, sołtysi, mieszkańcy gm. Jeleniewo.

Zebranych powitał Wójt Gminy Jeleniewo. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego  Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach  omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części spotkania zapoznano słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Jeleniewo i zaproszono wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim nadal odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);

23 lutego 2016 r. - godz. 11.00 – Urząd Gminy w Suwałkach (konsultacje dot. gminy Suwałki);