Konsultacje społeczne w Przerośli - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Przerośli

Data publikacji 17.02.2016

Trwają konsultacje dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem suwalscy policjanci spotkali się z mieszkańcami gm. Przerośl. Także ta debata pomoże w budowie „Map” na szczeblu powiatowym.

Wczoraj w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przerośli odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Przerośl. Uczestniczyli w nim także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, Kierownik Posterunku Policji w Filipowie, dzielnicowy z Przerośli, przedstawiciel Placówki SG w Rutce Tartak, a także przedstawiciele GOPS, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, OSP, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy.

Zebranych powitał Wójt Gminy Przerośl. Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach podziękował zebranym za przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części swego wystąpienia szef suwalskiej Policji zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Przerośl i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

W ciągu najbliższych dni, w całym powiecie suwalskim nadal odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 

17 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, przy ul. Sportowej 1A (konsultacje dot. gminy Jeleniewo);

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);

23 luty 2016 r. - godz. 11.00 – Urząd Gminy w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 45 11 (konsultacje dot. gminy Suwałki);