Konsultacje społeczne w Wiżajnach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Wiżajnach

Data publikacji 16.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne na terenie powiatu suwalskiego, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami gm. Wiżajny.

Wczoraj w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiżajnach, przy ul. Wierzbołowskiej 7 odbyły się kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Wiżajny. Uczestniczyli w nim także Wicestarosta Suwalski, naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, Kierwonik Posterunku Policji w Rutce Tartak, dzielnicowi, Komendant Placówki SG w Rutce Tartak, a także przedstawiciele GOPS, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, OSP, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gm. Wiżajny, mieszkańcy gminy.

Zebranych powitał Wójt Gminy Wiżajny. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach podziękował zebranym za przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części swego wystąpienia Naczelnik Wydziału Prewencji zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Wiżajny i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

W czasie dyskusji okazało się, że mieszkańcy gminy Wiżajny znają policjantów z Posterunku Policji i są zadowoleni z ich służby. Z wypowiedzi zebranych wynikało jednak, że zdarzeń na terenie ich gminy jest wprawdzie niewiele, ale czuliby się bezpieczniej gdyby do Wiżajn powrócił stały punkt pracy policjantów. Podobnego zdania był Wójt Gminy oraz Wicestarosta Suwalski.

Na zakończenie narady Naczelnik Wydziału Prewencji jeszcze raz podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim nadal odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 

16 lutego 2016 r. - godz. 11.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli, przy ul. Rynek 11 (konsultacje dot. gminy Przerośl);

17 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, przy ul. Sportowej 1A (konsultacje dot. gminy Jeleniewo);

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);