Konsultacje społeczne w południowej części Suwałk - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w południowej części Suwałk

Data publikacji 12.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami południowej części Suwałk.

Wczoraj, w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 36 odbyły się kolejne konsultacje społeczne z mieszkańcami Suwałk, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Suwałkach. W przedsięwzięciu uczestniczyli także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, przedstawiciel Placówki SG w Rutce Tartak oraz Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach, radni miejscy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, mieszkańcy i przedstawiciele mediów.

Zebranych powitał Komendant Miejski Policji w Suwałkach, który podziękował za przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części swego wystąpienia szef suwalskiej Policji zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie południowej części Suwałk i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Podczas dyskusji Komendant Miejski Policji w Suwałkach przypomniał, że kontakt z dzielnicowymi jest od początku b.r. ułatwiony, gdyż funkcjonariusze ci zostali wyposażeni w telefony komórkowe, których numery widnieją na stronie internetowej suwalskiej komendy Policji. Na podane numery można dzwonić, jak również wysyłać wiadomości tekstowe w postaci sms-ów.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13 (konsultacje dot. gminy Rutka Tartak);

15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – siedziba OSP w Wiżajnach, przy ul. Wierzbołowskiej 7 (konsultacje dot. Gminy Wiżajny);

16 lutego 2016 r. - godz. 11.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli, przy ul. Rynek 11 (konsultacje dot. gminy Przerośl);

17 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, przy ul. Sportowej 1A (konsultacje dot. gminy Jeleniewo);

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);