Konsultacje społeczne na Osiedlu Północ II - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne na Osiedlu Północ II

Data publikacji 10.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami Oś. Północ II w Suwałkach.

Wczoraj, w siedzibie Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach, przy ul. Antoniewicza 5 odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w Suwałkach. W przedsięwzięciu uczestniczyli także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, przedstawiciel Placówki SG w Rutce Tartak, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, Zarządu Budynków Mieszkalnych, radni miejscy oraz mieszkańcy i przedstawiciele mediów..

Zebranych powitał Komendant Miejski Policji w Suwałkach, który podziękował za liczne przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części swego wystąpienia szef suwalskiej Policji zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie Osiedla Północ II w Suwałkach i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Osiedla Północ II w Suwałkach mieli niewiele zastrzeżeń, co do poczucia bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania.

Podczas dyskusji Komendant Miejski Policji w Suwałkach przypomniał, że kontakt z dzielnicowymi jest od początku b.r. ułatwiony, gdyż funkcjonariusze ci zostali wyposażeni w telefony komórkowe, których numery widnieją na stronie internetowej suwalskiej komendy Policji. Na podane numery można dzwonić, jak również wysyłać wiadomości tekstowe w postaci sms-ów.

Wszystkie uwagi przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).


15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13 (konsultacje dot. gminy Rutka Tartak);

15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – siedziba OSP w Wiżajnach, przy ul. Wierzbołowskiej 7 (konsultacje dot. Gminy Wiżajny);

16 lutego 2016 r. - godz. 11.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli, przy ul. Rynek 11 (konsultacje dot. gminy Przerośl);

17 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, przy ul. Sportowej 1A (konsultacje dot. gminy Jeleniewo);

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);