Konsultacje społeczne w Bakałarzewie - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Bakałarzewie

Data publikacji 09.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne na terenie powiatu suwalskiego, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami gm. Bakałarzewo.

Dzisiaj w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Bakałarzewo. Uczestniczyli w nim także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, Komendant Placówki SG w Rutce Tartak, Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego, a także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej, OSP i Zarządu Miłośników Miejscowości Matłak oraz dyrektorzy szkół, znajdujących się na terenie gminy, sołtysi, radni, mieszkańcy gm. Bakałarzewo oraz przedstawiciele mediów..

Zebranych powitał Wójt Gminy Bakałarzewo, który przedstawił zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, związane przede wszystkim ze zlikwidowaniem Posterunku Policji w Bakałarzewie.

Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach podziękował zebranym za liczne przybycie i omówił założenia oraz cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań.

W dalszej części swego wystąpienia szef suwalskiej Policji zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Bakałarzewo i zaprosił wszystkich przybyłych do szerokiej współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mieszkańcy gm. Bakałarzewo mieli niewiele zastrzeżeń, co do poczucia bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania, aczkolwiek stwierdzili, że czuliby się dużo bezpieczniej, gdyby policjanci byli na miejscu. Z ich relacji wynikało, że o części, zwłaszcza drobniejszych zdarzeń, nie zawiadamiają Policji, bo musieliby specjalnie jechać do Filipowa, czy Suwałk. Jednoznacznie opowiedzieli się za ponownym utworzeniem na terenie gminy stałego punktu pracy policjantów w formie posterunku. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach zostały złożone petycje w tej sprawie.

W czasie dyskusji okazało się, że mieszkańcy gminy Bakałarzewo znają policjantów z Posterunku Policji w Filipowie i są zadowoleni z ich służby.

Wszystkie uwagi  przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

 

9 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 (konsultacje dot. osiedla Północ II);


11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).


15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13 (konsultacje dot. gminy Rutka Tartak);

16 lutego 2016 r. - godz. 11.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Przerośli, przy ul. Rynek 11 (konsultacje dot. gminy Przerośl);

17 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, przy ul. Sportowej 1A (konsultacje dot. gminy Jeleniewo);

18 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Filipowie, ul. Garbaska 2 (konsultacje dot. gminy Filipów);