Konsultacje społeczne w Szypliszkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Szypliszkach

Data publikacji 09.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne na terenie powiatu suwalskiego, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem spotkali się z mieszkańcami gm. Szypliszki.

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Szypliszkach odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Szypliszki. Uczestniczyli w nim także naczelnicy poszczególnych wydziałów z KMP Suwałki, Komendant Placówki SG w Rutce Tartak oraz dyrektorzy szkół, znajdujących się na terenie gminy, sołtysi, mieszkańcy gm. Szypliszki.

Zebranych powitał Wójt Gminy Szypliszki, który przedstawił zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, związane przede wszystkim ze zlikwidowaniem Posterunku Policji w Szypliszkach.

Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach podziękował zebranym za liczne przybycie i zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Szypliszki. W dalszej części swojego wystąpienia szef suwalskiej Policji omówił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań. Komendant zaprosił również wszystkich do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu.

Mieszkańcy gm. Szypliszki mieli niewiele zastrzeżeń, co do poczucia bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania, aczkolwiek jednoznacznie opowiedzieli się za ponownym utworzeniem na terenie gminy stałego punktu pracy policjantów w formie posterunku.

Wszystkie uwagi  przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu!

Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:


9 lutego 2016 r. - godz. 10.00 - Biblioteka Publiczna, ul. Młyńskiej 11 w Bakałarzewie (konsultacje dot. gminy Bakałarzewo);


9 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 (konsultacje dot. osiedla Północ II);


11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).


15 lutego 2016 r. - godz. 10.00 – Urząd Gminy w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13 (konsultacje dot. gminy Rutka Tartak);