Konsultacje społeczne na Osiedlu Kamena - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne na Osiedlu Kamena

Data publikacji 03.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili pierwsze w tym regionie konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Spotkanie odbyło się z mieszkańcami Oś. Kamena w Suwałkach.

Suwalscy policjanci przeprowadzili pierwsze w tym regionie konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Spotkanie odbyło się z mieszkańcami Oś. Kamena w Suwałkach.
Wczoraj w filii Biblioteki Publicznej w Suwałkach, przy ul. Północnej odbyły się pierwsze na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa
i porządku publicznego”. W ramach tego przedsięwzięcia, którego współorganizatorem był jeden z radnych - Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk spotkali się z mieszkańcami Osiedla Kamena.
Na początku spotkania mieszkańcy rozmawiali z radnymi, prezydentem i przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej oraz ZBM-u o problemach nurtujących mieszkańców tego terenu. Następnie Komendant Miejski Policji
w Suwałkach zapoznał zebranych z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie Osiedla Kamena w Suwałkach. W dalszej części swojego wystąpienia szef suwalskiej Policji omówił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań. Komendant zaprosił również wszystkich do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu. Mieszkańcy Osiedla Kamena mieli niewiele zastrzeżeń, co do poczucia bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania. Zasygnalizowali jednak, aby na ul. Północnej i Wileńskiej zwiększono ilość kontroli pojazdów, gdyż kierujący często przekraczają tam dozwoloną prędkość. Ponadto zasygnalizowano, aby policjanci częściej patrolowali osiedle - pieszo. W czasie dyskusji okazało się także, że nie wszyscy znają swego dzielnicowego. Wszystkie uwagi  przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.
Na spotkaniu przypomniano, że dzielnicowi zostali wyposażeni w telefony komórkowe, których numery widnieją na stronie internetowej suwalskiej komendy Policji. Na podane numery można dzwonić, jak również wysyłać wiadomości tekstowe w postaci sms-ów.
Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:
4 lutego 2016 r. - godz. 11.00 - Świetlica OSP, ul. Plac Kościuszki 37
w Raczkach;
5 lutego 2016 r. - godz. 12.00 - Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
ul. Pułaskiego 26 (konsultacje powiatowe, powiatu ziemskiego i grodzkiego);
8 lutego 2016 r. - godz. 11.00 - Urząd Gminy w Szypliszkach, ul. Suwalska 21 (konsultacje dot. gminy Szypliszki);
9 lutego 2016 r. - godz. 10.00 - Biblioteka Publiczna, ul. Młyńskiej 11 w Bakałarzewie (konsultacje dot. gminy Bakałarzewo);
9 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 (konsultacje dot. osiedla Północ II);
11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).